KALENDARZ CHEMICZNY

KALENDARZ CHEMICZNY

CZĘŚĆ II

Tom 1

 

8. Dział materiałoznawstwa

 

8.1. Metale i stopy

8.1.1. Aluminium

8.1.1.1. Własności metalu technicznego

8.1.1.1.1. Klasyfikacja aluminium wg PN/H-82160 (tablica) 

8.1.1.1.2. Klasyfikacja aluminium z przetopu złomu wg PN/H-82162 (tablica) 

8.1.1.1.3. Własności mechaniczne aluminium (tablica) 

8.1.1.2. Stopy aluminium

8.1.1.2.1. Stopy odlewnicze aluminium normalnej czystości wg PN-53/H-88027. Skład chemiczny (tablica)

8.1.1.2.2. Stopy odlewnicze aluminium z przetopu złomu wg PN-53/H-88027. Skład chemiczny (tablica) 

8.1.1.2.3. Stopy odlewnicze aluminium. Własności i stosowanie wg PN-53/H-88027 (tablica)

8.1.1.2.4. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej wg PN/H-88026. Skład chemiczny (tablica)

8.1.1.2.5. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Własności i zastosowanie wg PN/H-88026 (tablica)

8.1.1.3. Obróbka cieplna stopów aluminium

8.1.2. Antymon

8.1.3. Arsen

8.1.4. Beryl

8.1.5. Bizmut

8.1.6. Chrom

8.1.7. Cyna

8.1.7.1. Własności metalu technicznego. Cyna biała tetragonalna Snß

8.1.7.2. Stopy cyny

8.1.8. Cynk

8.1.8.1. Własności metalu technicznego

8 1.8.1.1. Gatunki cynku wg PN/H-82203 (tablica)

8.1.8.2. Stopy cynku „Znal” przerabiane plastycznie wg PN/H-87101 (tablica)

8.1.8.2.1. Odlewnicze stopy cynku „Znal” wg PN/H-87101 (tablica)

8.1.9. Iryd

8.1.10. Kadm

8.1.10.1. Klasyfikacja kadmu wg PN/H-82202 (tablica)

8.1.11. Kobalt

8.1.11.1. Własności metalu technicznego

8.1.11.1.1. Klasyfikacja kobaltu wg PN/H-18019 (tablica)

8.1.11.2. Stopy kobaltu

8.1.11.2.1. Stopy kobaltu (tablica)

8.1.1.2. Lit

8.1.13. Magnez

8.1.13.1. Własności metalu technicznego

8.1.13 2. Stopy magnezu

8.1.13.2.1. Stopy magnezu (tablica)

8.1.14. Mangan

8.1.15. Miedź

8 1.15.1. Własności metalu technicznego

8.1.15.1.1. Klasyfikacja miedzi wg PN/H-82120 (tablica)

8.1.15.2. Stopy miedzi

8.1.15.2.1. Mosiądze. Skład chemiczny wg PN/H-87025 (tablica)

8.1.15.2.2. Mosiądze. Własności i zastosowanie wg PN/H-87025 (tablica)

8.1.15.2.3. Brązy. Skład chemiczny wg PN/H-87050 (tablica)

8.1.15.2.4. Brązy. Własności i zastosowanie wg PN/H-87050 (tablica)

8.1.16. Molibden

8.1.17. Nikiel

8.1.17.1. Własności metalu technicznego

8.1.17.1.1. Klasyfikacja niklu wg PNH-82180 (tablica)

6.1.17.2. Stopy niklu

8.1.17.2.1. Skład chemiczny stopów niklu 1 miedzi z niklem wg PN/H-87045 (tablica)

8.1.17.2.2. Własności stopów niklu i miedzi z niklem wg PN/H-87045 (tablica)

8.1.18. Niob

8.1.19. Ołów

8.1.19.1. Własności metalu technicznego

8.1.19.1.1. Klasyfikacja ołowiu wg PN/H-82201 (tablica)

8 1.19.2. Stopy ołowiu

8.1.19.2.1. Ołów twardy wg PN-53/H-87201 (tablica)

8.1.20. Osm

8.1.21. Pallad

8.1.22. Platyna

8.1.22.1. Własności metalu technicznego

8.1.22.2. Stopy platyny

8.1.23. Potas

8.1.24. Rod

8.1.25. Rtęć

8.1.26. Ruten

8.1.27. Sód

8.1.28. Srebro

8.1.28.1. Własności metalu technicznego

8.1.28.2. Stopy srebra

8.1.29. Tantal

8.1.30. Tytan

8.1.31. Wanad

8.1.32. Wapń

8.1.33. Wolfram

8.1.34. Złoto

8.1.34.1. Własności metalu technicznego

8.1.34.2. Stopy złota

8.1.35. Żelazo

8.1.35.1. Własności metalu technicznego

8.1.35 2. Rodzaje stopów żelaza. Obróbka cieplna

8.1.35.3. Żeliwo

8.1.35.3.1. Żeliwa stopowe nierdzewne i żaroodporne (tablica)

8.1.35.4. Stal

8.1.35.4.1. Stale chromowe odporne na korozję (nierdzewne i kwasoodporne) wg PN-54/H-86020 (tablica)

8.1.35.4.2. Stale chromoniklowe odporne na korozję (nierdzewne i kwasoodporne) wg PN-54/H-86020 (tablica)

8.1.35.4.3. Stale żaroodporne wg NH/SW-43 (tablica)

 

8.2. Stopy o specjalnych własnościach

8.2.1. Stopy łatwotopliwe

8.2.1.1. Stopy łatwotopliwe (tablica)

8.2.2. Spoiwa

8.2.2.1. Spoiwa miękkie cynowo-ołowiowe wg PN/H-87100 (tablica)

8.2.2.1.1. Spoiwo miękkie ołowiowo-kadmowe wg PN/H-87100 (tablica)

8.2.2.2. Spoiwa twarde

8.2.2.2.l. Spoiwa srebrne wg PN/H-87010 (tablica)

8.2.2.2.2. Spoiwa mosiężne w prętach, drutach i paskach wg PN/H-87011 (tablica)

t.2.2.2.3. Spoiwa mosiężne w ziarnach wg PN H-87012 (tablica)

8.2.2.2.4. Spoiwa miedziane wg PN/H-87013 (tablica)

82.2.2.5. Stopy do lutowania złota (tablica)

8.2.3. Stopy łożyskowe

8.2.3.1. Stopy łożyskowe o osnowie cynowej i ołowiowo-cynowej wg projektu PN/H-87111 (tablica)

8.2.3.2. Stop łożyskowy ołowiowo-wapniowo-sodowy wg PN/H-87112 (tablica)

8.2.3.3. Różne stopy łożyskowe

8.2.4. Stopy drukarskie (tablica)

8.2.5. Stopy dentystyczne (tablica)

8.2.6. Stopy (stale) o specjalnych własnościach cieplnych

8.2.7. Stopy o specjalnych własnościach magnetycznych

8.2.7.1. Stopy na magnesy trwałe (tablica)

8.2.8. Stopy o dużej oporności elektrycznej

8.2.8.1. Stopy i metale używane na oporniki, elementy grzewcze i termopary (tablica)

8.2.9. Stopy żaroodporne

8.2.10. Żelazostopy

8.2.11. Spieki (wyroby z prasowanych i spiekanych proszków metali)

 

8.3. Korozja metali

8.3.1. Określenia. Klasyfikacja pojęć

8.3.2. Korozja elektrochemiczna

8.3.3. Korozja chemiczna

8.3.3.1. Wartości stosunku Md/ADx dla niektórych metali (tablica)

8.3.4. Pasywność

8.3.5. Wpływ struktury stopów i naprężeń wewnętrznych na procesy korozyjne

8.3.6. Skutki procesów korozji. Określanie skorodowania

8.3.7. Ochrona przed korozją

8.3.7.1. Zastosowanie metali i stopów do konstrukcji pracujących w niektórych środowiskach chemicznych (tablica)

 

8.4. Materiały ceramiczne

 

8.4.1. Surowce stosowane w ceramice

8.4.2. Podział wyrobów ceramicznych

8.4.3. Wyroby ceramiczne porowate

8 4.3.1. Wyroby budowlane ceramiczne

8.4.3.1.1. Wyroby ceglarskie

8.4.3.1.2. Materiały ogniotrwałe

8.4.3.1.3. Wyroby ogniotrwałe

8.4.3.2. Wyroby naczyniowe

8.4.3.2.1. Wyroby garncarskie i kaflarskie

8.4.3.2.2. Wyroby fajansowe

8.4.4. Wyroby ceramiczne nieporowate

8.4.4.1. Wyroby nieporowate nieprzeświecające

8.4.4.2. Wyroby nieporowate przeświecające

8.4.5. Własności fizyczne i mechaniczne materiałów i wyrobów ceramicznych (tablica)

8.4.5.1. Odporność chemiczna wyrobów ogniotrwałych (tablica)

8.4.5.2. Ważniejsze zastosowanie wyrobów ceramicznych

8.4.6. Odbiór i magazynowanie

8.4.7. Budowlane materiały ceramiczne

8.4.7.1. Materiały nieszkliwione porowate - wyroby ceglarskie

8.4.7.1.1. Własności i zastosowanie materiałów nieszkliwiowych porowatych (tablica)

8.4.7.2. Materiały o czerepie spieczonym - nieszkliwiowe

8.4.7.2.1. Własności klinkieru (tablica)

8.4.7.3. Materiały szkliwione

8.4.7.4. Wyroby piaskowo-wapienne (silikatowe)

8.4.7.4.1. Własności cegły piaskowo-wapiennej wg normy PN/B-12003 (tablica)

 

8.5 Szkło i emalie

8.5.1. Otrzymywanie szkła

8.5.1.1. Surowce

8.5.1.2. Chemiczny skład procentowy niektórych bardziej znanych piasków szklarskich polskich i zagranicznych (tablica)

8.5.1.3. Skład chemiczny typowych dolomitów (tablica)

8.5.1.4. Ciepło właściwe ważniejszych surowców szklarskich (tablica)

8.5.1.5. Barwienie i odbarwianie szkła

8.5.1.6. Środki barwiące szkło (tablica)

8.5.1.7. Klarowanie szkła

8.5.1.8. Mącenie szkła

8.5.2. Fizyczne i mechaniczne własności szkła

8.5.2.1. Ciepło właściwe szkła

8.5 2.2. Współczynnik c do obliczania ciepła właściwego szklą (tablica)

8.5.2.3. Średnie ciepło właściwe szkieł o różnym składzie w różnych zakresach temperatur (tablica)

8.5.2.4. Rozszerzalność cieplna szkła

8.5.2.5. Współczynnik α o 10-7 do obliczania współczynnika rozszerzalności szkła (tablica)

8.5.2.6. Termiczna odporność szkła

8.5.2.7. Odporność szkła na zmiany temperatury w zależności od składu chemicznego wyrażonego w % (tablica)

8.5.2.8. Ciągłość szkła

8.5.2.9. Odszklenie

8.5.2.10. Napięcia w szkle

8.5.2.11. Wytrzymałość szkła na ściskanie

8.5.2.12. Wytrzymałość szkła na rozciąganie

8.5.2.13. Wytrzymałość szkła na uderzenie

8.5.2.14. Współczynnik załamania światła

8.5.3. Chemiczne własności szkła

8.5.3.1. Działanie wody i powietrza

8.5.3.2. Rozpuszczalność tlenków w wodzie (w 100 ml) w temperaturze pokojowej (tablica)

8.5.3.3. Działanie kwasów

8.5.3.4. Działanie zasad

8.5.3.5. Podział szkła na klasy wg odporności hydrolitycznej

8.5.3.6. Działanie roztworów soli mineralnych

8.5.3.7. Rozpuszczalność szkła w mg w 100 ml roztworu (tablica)

8.5.4. Rodzaje szkła

8.5.4.1. Procentowy skład chemiczny szkieł stosowanych w technice (tablica)

8.5.4.2. Procentowy skład chemiczny niektórych typowych szkieł wg Shreve'a (tablica)

8.5.4.3. Włókna szklane

8.5.4.4. Szkło piankowe

8.5.4.5. Szkło wodne

8.5.5. Emalie

8.5.5.1. Emalie do stali

8.5.5.2. Emalie do żeliwa

8.5.5.3. Emalie do metali kolorowych

 

8.6. Spoiwa i zaprawy

8.6.1. Podział spoiw i zapraw

8.6.2. Spoiwa i zaprawy powietrzne

8.6.2.1. Zaprawy gliniane

8.6.2.2. Zaprawy szamotowe

8.6.2.2.1. Własności zapraw ogniotrwałych (tablica)

8.6.2.3. Zaprawy wapienne

8.6.2.4. Zaprawy gipsowe

8.6.2.5. Zaprawy gipsowo-wapienne

8.6.2.6. Cement magnezjowy

8.6.3. Spoiwa i zaprawy hydrauliczne

8.6.3.1. Wapno hydrauliczne

8.6.3.2. Cement naturalny (romański)

8.6.3.3. Cement portlandzki

8.6.3.3.1. Skład chemiczny, własności i zastosowanie cementów (tablica)

8.6.3.3.2. Własności cementu portlandzkiego

8.6.3.4. Cement portlandzki biały

8.6.3.5. Zaprawy cementowe

8.6.3.6. Zaprawy cementowo-wapienne

8.6.3.7. Cement pucolanowy

8.6.3.8. Cement glinowy

8.6.4. Kruszywa do zapraw

8.6.5. Woda

8.6.6. Beton

8.6.6.1. Zagęszczanie betonu

8.6.6.1.1. Stosunek cementu do kruszywa w betonie ubijanym (tablica)

8.6.6.1.2. Stosunek cementu do piasku, żwiru i tłucznia w betonie ubijanym (tablica) 

8 6.6.1.3. Ilość cementu i zużycie pospółki, piasku, żwiru i tłucznia na 1 m3 betonu (tablica)

8.6.6.2. Wytrzymałość betonu

8.6.6.2.1. Wytrzymałości obliczeniowe betonu (tablica)

8.6.6.3. Wpływ związków chemicznych na beton i zaprawy cementowe oraz środki i metody ochrony (tablica)

 

8.7. Drewno

8.7.1. Własności chemiczne drewna

8.7.1.1. Zestawienie stopni polimeryzacji różnych cząsteczek celulozy (tablica)

8.7.1.2. Analiza elementarna ligniny (tablica)

8.7.2. Własności fizyczne drewna

8.7.3. Zastosowanie drewna

8.7.3.1. Suszenie drewna

8.7.3.1.1. Zależność wilgoci w drewnie od wilgotności względnej powietrza (tablica)

8.7.4. Budowa morfologiczna drewna

8.7.5. Drewno jako surowiec chemiczny

8.7.5.1. Destylacja rozkładowa drewna

8.7.5.1.1. Wydajność produktów destylacji rozkładowej

8.7.5.2. Scukrzenie drewna

8.7.5.3. Ścier, masa celulozowa i papier

 

8.8. Tworzywa sztuczne

8.8.1. Wstęp i definicje

8.8.1.1. Zestawienie budowy chemicznej syntetycznych żywic mających zastosowanie jako tworzywa sztuczne (tablica)

8.8.1.2. Budowa chemiczna modyfikowanych produktów pochodzenia naturalnego (tablica)

8.8.2. Dział analityczny

8.8.2.1. Rozpuszczalność żywic sztucznych (tablica)

8.8.2.2. Tok systematycznej analizy identyfikacyjnej (tablica)

8.8.2.3. Identyfikacja żywic przez spalanie i charakterystykę płomienia oraz zapachu wydzielanego przy spalaniu (tablica)

8.8.2.4. Charakterystyczne zachowanie się żywic przy suchej destylacji (tablica)

8.8.2.5. Identyfikacja żywic przy pomocy odczynników dających reakcje barwne (tablica)

8.8.3. Własności i zastosowania tworzyw sztucznych

8.8.3.1. Własności prasownicze, fizyczne i chemiczne tworzyw konstrukcyjnych termoplastycznych i termoutwardzalnych (tablica)

8.8.3.2. Własności mechaniczne, termiczne, elektryczne tworzyw konstrukcyjnych termoplastycznych i termoutwardzalnych (tablica)

8.8.3.3. Własności mechaniczne, fizyczne, elektryczne, termiczne i możliwości formowania tworzyw warstwowych (laminatów) (tablica)

8.8.3.4. Tworzywa adhezyjne (kleje) - własności i sposób użycia (tablica)

8.8.3.5. Zastosowanie tworzyw sztucznych w różnych przemysłach (tablica)

8.8.3.6. Zestawienie polskich norm dotyczących tworzyw sztucznych (tablica)

 

8.9. Kauczuki naturalne i syntetyczne

8.9.1. Kauczuki naturalne

8.9.1.1. Skład lateksu Hevei (tablica)

8.9.1.2. Skład procentowy niektórych handlowych odmian kauczuku (tablica)

8.9.1.3. Chemiczna odporność kauczuków na działanie różnych czynników (tablica)

8.9.1.4. Stałe fizyczne kauczuku naturalnego (tablica)

8.9.1.5. Własności wulkanizowanych mieszanek sporządzonych z kauczuku naturalnego oraz z kauczuków syntetycznych (tablica)

8.9.1.6. Produkty chemicznej przeróbki kauczuku (tablica)

8.9.1.7. Skład kauczuków radzieckich (tablica)

8.9.2. Kauczuki syntetyczne

8.9.2.1. Najważniejsze odmiany przemysłowe kauczuków syntetycznych (tablica)

8.9 3. Wyroby gumowe

8.9.3.1. Pospolite plastyfikatory używane w przemyśle gumowym (tablica)

8.9.3.2. Wpływ napełniaczy na własności fizyczne gumy (tablica)

8.9 3.3. Technologiczna klasyfikacja przyspieszaczy (tablica)

8.9.3.4. Najważniejsze przeciwutleniacze (tablica)

8.9.3.5. Metody wulkanizacji gorącej (tablica)

8.9.3.6. Najważniejsze własności klejów kauczukowych (tablica)

8.9.3.7. Najważniejsze własności różnych typów gum (tablica)

8.9.3.8. Przepuszczalność różnych kauczuków w stosunku do gazów w cm3 * 10-8s * cm2 przy grubości 1 cm (1 Atm, 25°C) (tablica)

8.9.3.9. Dawkowanie siarki i przyspieszaczy (w częściach wagowych na 100 części wagowych kauczuku) (tablica)

8.9.3.10. Własności elektryczne mieszanek sporządzonych z różnych kauczuków (tablica)

8.9.3.11. Maksymalne spęcznienie naturalnego kauczuku w różnych cieczach (tablica)

8.9.3.12. Zależność wytrzymałości na zerwanie wulkanizowanych mieszanek od temperatury (tablica)

8.9.3.13. Pęcznienie różnych typów wulkanizowanych mieszanek w rozpuszczalnikach (w % objętościowym) (tablica)

 

8.10. Skóra i wyroby ze skóry

8.10.1. Skóra surowa

8.10.1.1. Histologia skóry surowej

8.10.1.2. Skład chemiczny oraz własności fizykochemiczne skóry

8.10.1.3. Uzyskiwanie, konserwowanie i klasyfikacja skór surowych

8.10.1.3.1. Kryteria stosowane przy sortowaniu skór wg przeznaczenia garbarskiego (tablica)

8.10 2. Wyprawa skór

8.10.2.1. Warsztat mokry

8 10 2.1.1. Moczenie i żyłowanie

8.10.2.1.2. Rozluźnianie obsady włosa

8.10.2 1.3. Odwłosianie, mizdrowanie, dwojenie i gładzenie skór

8.10.2.1.4. Odwapnianie i wytrawianie golizny

8.10.2.1.5. Piklowanie

8.10.2.2. Garbowanie

8.10.2.2.1. Garbowanie roślinne

8.10.2 2.2. Garbowanie chromowe

8.10.2.2.3. Inne metody garbowania

8.10.2.2.4. Garbowanie kombinowane

8.10.2.3. Wykańczanie

8 10.2.4. Odpadki garbarskie

8.10.3. Skóra wyprawiona

8.10.3.1. Badania laboratoryjne

8.10.3.2. Klasyfikacja i magazynowanie skór

8.10.3.2.1. Klasyfikacja i odbiór techniczny skór wyprawionych

8.10.3.2.1.1. Własności skór wyprawionych (tablica)

8.10.3.2.2. Magazynowanie skór gotowych

8.10.4. Wyroby ze skóry

8.10.4.1. Obuwie

8.10.4.2. Pasy pędne

8.10.4.2.1. Produkcja pasów

8.10 4.2.2. Obsługa i konserwacja pasów

8.10.4.2.2.1. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas pojedynczy 4 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.2. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas pojedynczy 5 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.3. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas pojedynczy 6 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.4. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas pojedynczy 7 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.5. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas pojedynczy 8 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.6. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas pojedynczy 9 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.7. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas podwójny 10 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.8. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas podwójny 12 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.9. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas podwójny 14 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.10. Ilość przenoszonych KM na 100 mm szerokości pasa. Pas podwójny 16 mm grubości (tablica)

8.10.4.2.2.11. Najmniejsze odległości pomiędzy osiami napędu normalnego(tablica)

8.10.4.2.2.12. Współczynnik zmniejszający dla nienormalnie małych odległości pomiędzy osiami (tablica)

8.10.4.2.2.13. Współczynnik zmniejszający dla nienormalnego stosunku średnic kół (tablica)

8.10.4.3. Artykuły techniczne i ochrony osobistej

8.10.4.3.1. Artykuły techniczne

8.10.4.3.2. Artykuły ochrony osobistej

 

8.11. Materiały uszczelniające i uszczelnienia

8.11.1. Pojęcia podstawowe i klasyfikacja uszczelnień

8.11.2. Surowce

8.11.2.1. Metale

8 11.2.2. Niemetale pochodzenia mineralnego

8.11.2.3. Surowce pochodzenia roślinnego

8.11.2.4. Surowce pochodzenia zwierzęcego

8.11.3. Materiały uszczelniające

8.11.3.1. Materiały azbestowe

8.11.3.2. Materiały gumowe

8.11.3.3. Materiały bawełniane

8.11.3.4. Materiały konopne i jutowe

8.11.3.5. Materiały celulozowe

8.11.3.5. Tworzywa sztuczne

8.11.3.7. Materiały różne

8.11.4. Uszczelki

8.11.4 1. Uszczelnienia kołnierzowe

8.11.4.1.1. Uszczelki płaskie do gładkich kołnierzy (PN/H-74375) (tablica)

8.11.4.1.2. Zestawienie znormalizowanych uszczelek dla wbudowy otwartej (tablica)

8.11.4.1.3. Uszczelki płaskie do kołnierzy z wypustami i wpustami (PN/H-74377) (tablica)

8.11.4.1.4. Uszczelki płaskie do kołnierzy z występami i rowkami (PN/H-74376) (tablica)

8.11.4.1.5. Uszczelnienia pierścieniowe gumowe o przekroju okrągłym do kołnierzy z wypustami i wpustami (PN/H-74378) (tablica)

8.11.4 2. Uszczelnienia pokrywowe

8.11.4.3. Uszczelnienia dławnicowe

8.11.4.3.1. Wymiary przekrojów uszczelnień sznurowych w zależności od średnicy nurnika (tablica)

8.11.4.4. Uszczelki samoczynnie dociskane ciśnieniem czynnika uszczelnianego

8.11.4.4.1. Wymiary przekrojów pierścieni samouszczelniających skórzanych o przekroju „U” w zależności od średnicy nurnika (tablica)

8.11.4.4.2. Wymiary i ilość pierścieni uszczelniających typu „Moltex Automatic” w zależności od średnicy nurnika i ciśnienia czynnika uszczelnianego (tablica)

8.11.4.4.3. Wymiary przekrojów pierścieni samouszezelniających typu „O” w zależności od średnicy wewnętrznej pierścienia (tablica)

8.11.4.4.4. Wymiary pierścieni metalowych z obustronnym stożkiem do uszczelniania pokryw reaktorów wysokociśnieniowych (tablica)

8.11.4 5. Uszczelnienia labiryntowe

8.11.4.6. Uszczelki z dociskiem sprężynowym

8.11.4.7. Uszczelki z dociskiem wytworzonym sprężystością materiału

8.11.4.8. Uszczelnienia złożone

8.11.4.9. Uszczelnienia łożyskowe

8.11.4.9.1. Uszczelki filcowe typu „SKF” (tablica)

8.11.4.9.2. Uszczelnienia typu „Simmerring” z pierścieniem skórzanym (tablica)

8.11.4.10. Uszczelnienia armaturowe

8.11.4.10.1. Pierścienie zaworowe typu „Jenkins” (tablica)

8.11.4.10.2. Pierścienie zaworowe typu „Klinger” (tablica)

8.11.4.10.3. Pierścienie do kurków przy wodowskazach typu „Klinger” (tablica) 

8.11.4.10.4. Uszczelki i podkładki do podłużnych szkieł wodowskazowych refleksyjnych typu „Klinger” (tablica)

8.11.4.11. Uszczelnienia bezdławnicowe

8.11.5. Wybór uszczelnień

8.11.5.1. Materiały do wyrobu uszczelek spoczynkowych (PN/H-74335) (tablica)

8.11.5.2. Materiały uszczelniające i uszczelnienia ruchowe (tablica)

8.11.5.3. Wybór uszczelnienia w zależności od prędkości i rodzaju ruchu (tablica)

8.11.5.5, Wybór uszczelnienia w zależności od ciśnienia czynnika uszczelnianego (tablica)

8.11.5.5. Wybór uszczelnienia w zależności od ciśnienia czynnika uszczelnianego (tablica)

8.11.5.6. Wybór uszczelnienia w zależności od wielkości dopuszczalnych przecieków czynnika uszczelnianego (tablica)

8.11.5.7. Wybór uszczelnienia w zależności od wielkości oporów tarcia i zużycia części uszczelnianych (tablica)

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl