KALENDARZ CHEMICZNY

KALENDARZ CHEMICZNY

CZĘŚĆ II

Tom 1

 

10. Dział elektrotechniczny

       

10.1. Podstawowe jednostki elektryczne międzynarodowego układu praktycznego jednostek

10.2. Materiały stosowane w elektrotechnice

10.2.1. Oporność właściwa i cieplne współczynniki oporności niektórych metali (tablica)

10.2.2. Współczynniki materiałowe niektórych materiałów izolacyjnych (tablica)

10.2.3. Oporność właściwa elektrolitów

10.3. Łączenie odbiorników w obwodach

10.4. Rodzaje prądów

10.5. Rodzaje oporności

10.6. Prawo Ohma

10.7. Obwody elektryczne jednofazowe

10.8. Obwody elektryczne prądu trójfazowego

10.9. Moc prądu elektrycznego

10.10. Obwody magnetyczne

10.11. Grzejnictwo elektryczne

10.12. Źródła prądu

10.13. Silniki elektryczne prądu stałego

10.14. Silniki prądu zmiennego

10.14.1. Zestawienie typowych mocy, stosowanych zabezpieczeń i potrzebnych przekrojów przewodów łączących w silnikach asynchronicznych trójfazowych (tablica)

10.15. Przetwarzanie prądu

10.16. Oświetlenie

10.17. Obliczanie przewodów

10.18. Pomiary elektryczne

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl