EKSTRAKCJA CIECZY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

EKSTRAKCJA CIECZY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM
Zdzisław Ziółkowski


WNT, 1980 r.
488 str.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz ważniejszych symboli


Rozdział 1. Podstawy fizykochemiczne ekstrakcji

 

Podział procesów ekstrakcyjnych

2. Typowe układy ekstrakcyjne ciecz-ciecz

3. Rozpuszczalność

4. Stan równowagi. Współczynnik podziału

5. Krzywe równowagi roztworów dwuskładnikowych o częściowej rozpuszczalności 
6. Krzywe równowagi roztworów trójskładnikowych o częściowej rozpuszczalności

Wprowadzenie
b. Trójkątny układ współrzędnych

c. Wpływ temperatury i ciśnienia na krzywe równowagi

d. Prostokątny układ współrzędnych

e. Prostokątny układ współrzędnych wg Janecke'a

7. Równowaga w roztworach wieloskładnikowych o częściowej rozpuszczalności

Roztwór czteroskładnikowy

b. Roztwór wieloskładnikowy

8. Selektywność rozpuszczalnika

9. Przenoszenie masy

a. Wprowadzenie

b. Wnikanie i przenikanie masy

c. Mechanizm wnikania masy. Współczynniki fi

d. Przenikanie masy z reakcją chemiczną

e. Współczynniki dyfuzji

10. Zjawiska międzyfazowe

a. Napięcie międzyfazowe. Efekt Marangoniego

b. Badanie jakościowe zjawisk międzyfazowych

c. Międzyfazowa konwekcja uporządkowana (komórkowa)

d. Międzyfazowa konwekcja burzliwa (erupcje)
e. Jakościowa ocena stabilności układu
11. Analiza matematyczna zjawisk międzyfazowych
a. Założenia i równania podstawowe
b. Model dyfuzji ustalonej
c. Model dyfuzji nieustalonej
d. Porównanie obu modeli. Wnioski
12. Wpływ zjawisk międzyfazowycłi na powierzchniowy współczynnik wnikania masy
13. Mechanizm układu kroplowego
a. Wprowadzenie
b. Powstawanie kropli i jej objętość
c. Ruch kropli pojedynczej w ośrodku ciekłym (bez wypełnienia)
d. Koalescencja kropel
e. Wpływ różnych parametrów na czas koalescencji. Własności fizykochemiczne. Przenoszenie masy
14. Obliczanie czasu koalescencji
a. Wprowadzenie
b. Układ kropla-powierzchnia płaska
c. Układ kropla-kropla
d. Korelacje liczb bezwymiarowych
e. Rozpad kropel
15. Wnikanie masy w pojedynczej kropli i w fazie zwartej
a. Wprowadzenie
b. Wnikanie masy w kropli w okresie ruchu
c. Wnikanie masy w kropli w okresie powstawania i koalescencji
d. Wnikanie masy w fazie zwartej (bez zabudowy) 
Literatura


Rozdział 2. Ekstrakcja stopniowana. Układy trójskładnikowe

 

16. Podział ekstrakcji stopniowanej

17. Ekstrakcja jednostopniowa okresowa

18. Ekstrakcja jednostopniowa ciągła. Ekstraktory
19. Ekstrakcja różniczkowa
20. Ekstrakcja wielostopniowa współprądowa (krzyżowo-prądowa)

Schemat technologiczny
b. Obliczanie liczby stopni w trójkątnym układzie współrzędnych
c. Obliczanie liczby stopni w prostokątnym układzie współrzędnych 
d. Stopień wyekstrahowania
e. Optymalny podział rozpuszczalnika na stopnie
21. Ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa
a. Schemat technologiczny
b. Ekstraktory wielostopniowe
c. Obliczanie liczby stopni metodą graficzną przy pomocy trójkąta składu (metoda Huntera)
d. Obliczanie liczby stopni metodą graficzną w układzie prostokątnym (metoda Varteresiana)
e. Obliczanie liczby stopni metodą współczynnika ekstrakcji 
f. Minimalna i maksymalna ilość rozpuszczalnika
g. Optymalna ilość rozpuszczalnika
22. Porównanie ekstrakcji współprądowej i przeciwprądowej
23. Ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa z powrotem 
a. Schematy technologiczne
b. Obliczanie liczby stopni w trójkątnym układzie współrzędnych
c. Przypadki specjalne
d. Ilość powrotu minimalna, maksymalna i optymalna

e. Obliczanie liczby stopni w prostokątnym układzie współrzędnych
f. Ekstrakcja okresowa
24. Interpretacja ekstrakcji stopniowanej w prostokątnym układzie Janecke'a
a. Wiadomości ogólne
b. Ekstrakcja jednostopniowa
c. Ekstrakcja wielostopniowa współprądowa
d. Ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa
e. Ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa z powrotem
25. Sprawność stopni
Literatura


Rozdział 3. Aparatura stosowana do ekstrakcji stopniowanej

 

26. Mieszalniki mechaniczne
27. Obliczanie mieszalników mechanicznych
a. Wprowadzenie
b. Średnica stabilnych kropel
c. Powierzchnia styku faz. Stopień zatrzymania
d. Współczynniki wnikania masy
e. Czas mieszania. Objętość mieszalnika
f. Zapotrzebowanie mocy
28. Mieszalniki przepływowe (statyczne)
29. Odstawanie. Mechanizm procesu
a. Wprowadzenie
b. Odstawanie zasadnicze
c. Odstawanie wtórne
d. Specjalne metody rozdziału faz
Literatura


Rozdział 4. Ekstrakcja kolumnowa. Układy trójskładnikowe

 

30. Podział kolumn i zasady ich działania
a. Wprowadzenie
b. Podział kolumn ekstrakcyjnych. Rozwiązania typowe
c. Zasada działania kolumn
31. Ogólne równanie przepływu faz. Stopień zatrzymania
32. Obliczanie prędkości charakterystycznej
a. Wprowadzenie
b. Kolumna rozpylowa
c. Kolumna z wypełnieniem
d. Kolumna z mieszadłem dyskowym
e. Kolumna pulsacyjna z półkami sitowymi
33. Zalewanie kolumny
34. Obliczanie parametrów zalewania wg ogólnego równania przepływu (metoda Thorntona)
35. Obliczanie parametrów zalewania z korelacji empirycznych

Prędkość zalewania

b. Stopień zatrzymania dynamicznego w punkcie zalewania

36. Minimalna i rzeczywista średnica kolumny

37. Przenoszenie masy w kolumnie
a. Wprowadzenie
b. Przepływ tłokowy
c. Przepływ dyspersyjny
d. Problemy obliczeniowe
38. Jednostkowa powierzchnia styku faz
39. Średnica kropli ustalona
a. Wprowadzenie
b. Kolumna rozpyłowa
c. Kolumna z wypełnieniem
d. Kolumna z mieszadłem dyskowym
e. Kolumna pulsacyjna z półkami sitowymi
40. Średnia siła napędowa
41. Rozkład stężeń podczas przepływu dyspersyjnego i tłokowego
a. Wprowadzenie

b. Model dyfuzyjny
Rozwiązanie analityczne modelu dyfuzyjnego według Miyauchi i Vermeulena
Rozwiązanie analityczne modelu dyfuzyjnego według Mecklenburga
i Hartlanda
Rozwiązanie analityczno-graficzne modelu dyfuzyjnego według Roda 
Wyznaczanie liczb N i Pe ze stężeń doświadczalnych
c. Model komórkowy
Rozwiązanie anaityczne modelu komórkowego według Mecklenburga
i Hartlanda
Rozwiązanie analityczno-graficzne modelu komórkowego według Roda 
Wyznaczanie parametrów procesu ze stężeń doświadczalnych
Zamiana modeli dla skrajnych wartości parametrów
d. Model stopniowany
e. Model kombinowany
42. Wysokość kolumny dla przepływu dyspersyjnego
a. Wprowadzenie
b. Obliczanie wysokości kolumny z równań przenoszenia masy i linii stężeń rzeczywistych 
c. Obliczanie wysokości kolumny ze stopnia wyekstrahowania
d. Obliczanie wysokości kolumny z wielkości pozornych
e. Obliczanie wysokości kolumny ze sprawności
43. Wysokość kolumny dla przepływu tłokowego
a. Wprowadzenie
b. Analityczno-graficzne obliczanie liczby Nm. Strumienie faz R i E stałe
c. Analityczne obliczanie liczby Not
44. Obliczanie rzeczywistych współczynników wnikania masy ft
a. Wprowadzenie
b. Współczynnik wnikania masy w kropli fi
c. Współczynnik wnikania masy w fazie zwartej fi
45. Współczynniki objętościowe i wysokości jednostkowe przenoszenia masy
a. Wprowadzenie
b. Kolumny rozpyłowe i z wypełnieniem
c. Kolumny mechaniczne. Wysokości jednostkowe przenikania masy 
d. Kolumny mechaniczne. Wysokości jednostkowe wnikania masy
e. Kolumna pulsacyjna z półkami sitowymi
46. Współczynniki przemieszania wzdłużnego Dc i liczby Pecleta Pe
a. Wprowadzenie
b. Kolumna rozpylowa
c. Kolumna z wypełnieniem
d. Kolumna z mieszadłem dyskowym
e. Kolumna pulsacyjna z półkami sitowymi
47. Schematy blokowe projektowania kolumn ekstrakcyjnych
48. Odmiany typowych kolumn ekstrakcyjnych
a. Wprowadzenie
b. Kolumny z przegrodami stałymi i z półkami
c. Kolumny z mieszadłami
d. Kolumny pulsacyjne
49. Specjalne typy ekstraktorów
50. Pulsatory
Literatura


Rozdział 5. Ekstrakcje wieloskładnikowe i specjalne. Zagadnienia aparaturowe i ekonomiczne

 

51. Ekstrakcja frakcyjna w układzie wieloskładnikowym
a. Uwagi ogólne
b. Wskaźniki ekstrakcji frakcyjnej
c. Ekstrakcja frakcyjna jednostopniowa
d. Ekstrakcja frakcyjna wielostopniowa okresowa
e. Ekstrakcja frakcyjna wielostopniowa ciągła
52. Obliczanie liczby stopni

a. Metoda graficzna
Ekstrakcja frakcyjna przeciwprądowa
Ekstrakcja frakcyjna z powrotem
b. Metoda matematyczna
Symetryczny układ stopni oraz el = st
Symetryczny rozdział składników oraz gŁ = e2
Dowolne wartości współczynników ekstrakcji oraz e1 = s2
Współczynniki ekstrakcji po obu stronach zasilania różne oraz e± ^ e2
Optymalny stosunek ilości rozpuszczalników oraz e± = s2
53. Ekstrakcja frakcyjna w zastosowaniu laboratoryjnym
54. Ekstrakcja w układzie wieloskładnikowym
a. Surowiec wieloskładnikowy
b. Rozpuszczalnik wieloskładnikowy
55. Ekstrakcje specjalne
a. Ekstrakcja w polu energetycznym
b. Ekstrakcja w złożu fluidalnym
c. Ekstrakcja dla kropel dwufazowych
56. Dobór aparatury

a. Uwagi ogólne
b. Omówienie wymagań
c. Zagadnienia ekonomiczne


Literatura


Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl