FILTRACJA W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

FILTRACJA W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Stanisław Leszczyński

 

Państwowe Wydawnictwa Techniczne

Wyd. I Warszawa 1958 r.

226 str.

 

Jest to książka z cyklu monografii poświęconych poszczególnym operacjom inżynierii chemicznej. Omówiono w niej podstawy teoretyczne procesu filtracji, przegrody filtracyjne, środki ułatwiające filtrowanie, różnego typu aparaturę filtracyjną i jej zastosowanie w poszczególnych gałęziach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Książka jest uzupełniona ponadto praktycznymi obliczeniami technologicznymi z dziedziny filtracji. Praca przeznaczona jest dla techników i inżynierów oraz magistrów-inżynierów zatrudnionych w biurach projektowych i w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Mogą z niej również korzystać słuchacze wydziałów chemicznych wyższych uczelni technicznych.

 

 

SPIS TREŚCI

 

I Wiadomości ogólne

 

1. Wstęp

2. Przepływ cieczy przez warstwy porowate

3. Podstawy teoretyczne procesu filtracji

a. Szybkość filtracji

b. Wpływ różnych czynników na szybkość filtracji

c. Przemywanie osadów

d. Podstawy teoretyczne filtrów kapilarnych

e. Filtracja w wirówkach

f. Podsuszanie osadu

g. Dializa

h. Elektrodializy

 

II Aparatura filtracyjna

 

1. Sączki (przegrody filtracyjne)

2. Środki ułatwiające filtrowanie (pomoce filtracyjne)

3. Filtry okresowe

a. Nucze i filtry workowe oraz specjalne typy filtrów okresowych

b. Prasy filtracyjne

c. Ultrafiltry, dializatory i elektrodializatory

d. Filtry warstwowe

4. Filtry ciągłe

a. Filtry taśmowe

b. Filtry obrotowe

5. Wirówki filtracyjne

a. Wirówki z wałem pionowym

b. Wirówki z wałem poziomym

c. Ultrawirówki

6. Filtry o luźnych przegrodach filtracyjnych

7. Zagęszczanie na filtrach

 

III Przykłady filtracji w przemyśle chemicznym

 

1. Barwniki (organiczne)

2. Pigmenty (suche farby nieorganiczne)

3. Farby i lakiery

4. Leki

5. Koncentraty flotacyjne

6. Siarka

7. Kwas fosforowy

8. Soda żrąca

 

IV Wybór aparatury filtracyjnej

 

V Określanie parametrów filtracji

 

1. Laboratoryjne metody określania parametrów filtracji

2. Obliczenia technologiczne

a. Obliczanie szybkości filtracji

b. Obliczanie parametrów filtracji dla filtrów okresowych

c. Obliczanie parametrów filtracji dla filtrów ciągłych

d. Obliczanie parametrów filtracji dla wirówek

e. Obliczanie parametrów filtracji dla filtrów żwirowych

 

Literatura

 

Skorowidz

 

 

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl