INSTALACJE DOŚWIADCZALNE MODELE I METODY

INSTALACJE DOŚWIADCZALNE MODELE I METODY

R. E. Johnstone, M. W. Thring

 

PWT, 1960
330 str.

 

W książce rozpatrzono zastosowanie teorii modelowania do projektowania instalacji doświadczalnych i modeli oraz opisano metody powiększania skali. W początkowych rozdziałach omówiono wyczerpująco i przystępnie warunki podobieństwa i analizę wymiarową, pojęcie obszaru, kryteria podobieństwa, ekstrapolację i inne zasady teoretyczne. W dalszych rozdziałach opisano zastosowanie tych zasad w zmianie skali licznych operacji inżynierii chemicznej. Zagadnienie ujęto zarówno jakościowo, jak i ilościowo i podano przykłady liczbowe stosowania tych zasad w praktyce. Ostatni rozdział obejmuje teorię matematyczną modeli analogowych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych opracowujących nowe metody technologiczne, projektantów i studentów, specjalizujących się w projektowaniu procesów technologii chemicznej oraz konstruktorów aparatury chemicznej. Z pracy tej mogą również korzystać inżynierowie i magistrzy zatrudnieni w przemyśle.

 


SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

1. Wstęp
2. Instalacje doświadczalne i modele
3. Zasada podobieństwa
4. Analiza wymiarowa
5. Równania różniczkowe
6. Pojęcie obszaru
7. Kryteria podobieństwa i równania zmiany skali
8. Ekstrapolacja
9. Efekty brzegowe
10. Przewody i przestrzenie przepływu
11. Filtry
12. Urządzenia do wymiany ciepła
13. Wieże z wypełnieniem
14. Urządzenia do mieszania
15. Reaktory chemiczne
16. Piece
17. Urządzenia różne
18. Korozja
19. Modele analogowe

 

Dodatek I. Terminologia
Dodatek II. Wymiary wielkości fizycznych i chemicznych
Dodatek III. Liczby kryterialne (Wyrażenia bezwymiarowe)
Dodatek IV. Uwagi na temat regulacji automatycznej


Spis literatury


Skorowidz

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl