Tytuł: Inżynieria chemiczna, Maszynoznawstwo chemiczne

MASZYNOZNAWSTWO CHEMICZNE

Jan Krakowski, Stanisław Niewiadomski, Stanisław Żurakowski

 

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960, wyd. I

804 str.

 

W książce omówiono konstrukcję maszyn i aparatów, stosowanych w przemyśle chemicznym: części maszyn, urządzenia transportowe, urządzenia do magazynowania ciał stałych, ciekłych i gazowych, maszyny do rozdrabniania materiałów, przesiewacze, mieszadła, mieszarki i zagniatarki, pompy, filtry, urzadzenia do rozpylania gazów, wirówki prasy, aparaty do wymiany ciepła i masy, suszarki oraz aparaty do wysokich ciśnień i głębokiej próżni.

Książka jest podręcznikiem akademickim maszynoznawstwa chemicznego, przeznaczonym dla słuchaczy wydziałow chemicznych politechnik oraz dla magistrów i inżynierów, zatrudnionych w biurach projektowych i we wszystkich zakładach przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych.

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Części maszyn i aparatów przemysłu chemicznego

A. Połączenia nierozłączne
B. Połączenia rozłączne
C. Czopy, wały, osie
D. Sprzęgła
E. Łożyska
F. Napędy pasowe
G. Napęd za pomocą kół zebatych
H. Mechanizm korbowy
I. Rurociągi
J. Elementy konstrukcyjne aparatów chemicznych

Rozdział II. Urządzenia transportowe
Rozdział III. Urządzenia do magazynowania
Rozdział IV. Maszyny do rozdrabniania materiałów
Rozdział V. Przesiewacze
Rozdział VI. Urządzenia do dozowania
Rozdział VII. Urządzenia do mieszania
Rozdział VIII. Pompy
Rozdział IX. Filtry i urządzenia do oddzielania ciał stałych od cieczy
Rozdział X. Urządzenia do odpylania gazów
Rozdział XI. Wirówki
Rozdział XII. Prasy
Rozdział XIII. Aparaty do wymiany ciepła
Rozdział XIV. Suszarki
Rozdział XV. Aparaty do wymiany masy
Rozdział XVI. Aparaty do wysokich ciśnień i głębokiej próżni

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl