MASZYNY

MASZYNY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO.

PRZYKŁADY I ZADANIA 

N. A. Kozulin, W. N. Sokołow, A. J. Szapiro

 

WNT, Warszawa 1970 r. 
444 str.
 

 

SPIS TREŚCI


Część l

APARATURA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Rozdział I
WYMIENNIKI CIEPŁA

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział II
MIESZADŁA

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział III
REAKTORY DLA REAKCJI CHEMICZNYCH ZACHODZĄCYCH W FAZIE CIEKŁEJ

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Reaktory o działaniu okresowym
Reaktory przepływowe
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział IV
KOLUMNY DO WYMIANY MASY

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Kolumny z półkami kołpakowymi (dzwonowymi)
Kolumny z półkami sitowymi z przelewem
Kolumny z półkami bezprzelewowymi (sitowe i rusztowe bez urządzeń przelewowych)
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział V
URZĄDZENIA DLA UKŁADU GAZ-CIAŁO STAŁE

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Charakterystyki ziarnistości materiału sypkiego
Hydrodynamika aparatów fluidyzacyjnych
Aparaty do oddzielania pyłu (cyklony)
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Część  II
TYPOWE MASZYNY STOSOWANE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Rozdział VI
KRUSZARKI, MŁYNY, PRZESIEWACZE

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Łamacze (kruszarki) szczękowe
Gniotowniki (kruszarki) walcowe
Młyny kulowe
Przesiewacze
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział VII
WIRÓWKI

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Wirówki automatyczne o działaniu półciągłym
Wirówki o działaniu ciągłym z wyładunkiem osadu za pomocą tłoka pulsującego (spychacza)
Wirówki o działaniu ciągłym ze ślimakowym wyładunkiem osadu
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział VIII
PIECE OBROTOWE I SUSZARKI

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Piece obrotowe
Suszarki bębnowe
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział IX
MIESZALNIKI CIAŁ SYPKICH

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Mieszalniki bębnowe i łopatkowe
Mieszalniki ślimakowe
Mieszalniki odśrodkowe
Mieszalniki fluidyzacyjne
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Część III

MASZYNY DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Rozdział X
WALCARKI

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Przecieraczki walcowe w przemyśle farb i lakierów
Walcarki do tworzyw sztucznych
Walcarki przemysłu gumowego
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział XI
WYTŁACZARKI

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział XII
PRASY HYDRAULICZNE,WTRYSKARKI I MASZYNY DO KSZTAŁCENIA WTÓRNEGO (POD- I NADCIŚNIENIOWE)

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Prasy hydrauliczne
Wtryskarki
Maszyny do kształtowania wtórnego (pod- i nadciśnieniowego)
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

Część IV

POMPY l SPRĘŻARKI

Rozdział XIII
POMPY

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Pompy tłokowe wyporowe
Pompy wirowe
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

Rozdział XIV
SPRĘŻARKI TŁOKOWE

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady obliczeń
Obieg teoretyczny sprężarki jednostopniowej
Rzeczywisty obieg sprężarki jednostopniowej
Rzeczywisty obieg sprężarki wielostopniowej
Zadania kontrolne

 

Rozdział XV
ROTACYJNE I WIROWE SPRĘŻARKI I POMPY PRÓŻNIOWE

 

Definicje podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady obliczeń
Zadania kontrolne

 

UZUPEŁNIENIA

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl