PIECE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I PRZEMYSŁACH POKREWNYCH

PIECE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I PRZEMYSŁACH POKREWNYCH

Stanisław Niewiadomski

 

PWT, 1961

294 str.

 

W książce podano ogólne wiadomości o piecach przemysłowych, procesach w nich przebiegających i o paliwie stosowanym do ich ogrzewania. Opisano w niej różne typy palenisk i generatorów, zamieszczono ich bilanse materiałowe oraz cieplne. Omówiono również szczegółowo ruch gazów i wykorzystanie ciepła w piecach, konstrukcje i działanie pieców stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz podano stosowane materiały ceramiczne, opis budowy pieców, ich kontroli oraz regulacji, pracy.

Książka przeznaczona jest dla słuchaczy wyższych uczelni technicznych, inżynierów i techników, zatrudnionych w przemyśle chemicznym, ceramicznym i metalurgicznym.

      

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I. TECHNIKA I OGÓLNE ZASADY SPALANIA PALIWA W PIECACH

 

1. Wstęp

2. Ogólny schemat pieca

3. Technika spalania paliwa w piecach

4. Paleniska półgazowe

5. Rozkład temperatur i atmosfera w komorze roboczej pieca

 

ROZDZIAŁ II. RUCH GAZÓW W PIECACH

 

1. Wstęp

2. Podstawy teoretyczne ruchu gazów

3. Opory ruchu gazów

4. Urządzenia do wytwarzania ciągu. Kominy

5. Ruch gazów w komorze roboczej i w innych częściach pieca

 

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE CIEPŁA W PIECU

 

1. Wstęp

2. Wymiana ciepła w komorze roboczej pieca

3. Bilanse pieców. Bilans materiałowy

4. Bilans cieplny

 

ROZDZIAŁ IV. WYKORZYSTANIE CIEPŁA GAZÓW ODLOTOWYCH

 

1. Wstęp

2. Rekuperatory metalowe z rur gładkich

3. Rekuperatory metalowe z rur iglastych

4. Rekuperatory ceramiczne

5. Obliczanie rekuperatorów

6. Regeneratory

7. Obliczanie regeneratorów

8. Kotły parowe do odzyskiwania ciepła gazów odlotowych

 

ROZDZIAŁ V. PIECE SZYBOWE

 

1. Wiadomości ogólne o piecach szybowych

2. Piece szybowe do wypalania wapna

3. Piece szybowe do wypalania materiałów ceramicznych oraz do prażenia tlenków i siarczków metali

 

ROZDZIAŁ VI. PIECE KOMOROWE I KRĘGOWE

 

1. Wiadomości wstępne

2. Piece jedno- i dwukomorowe

3. Piece kręgowe i wielokomorowe

 

ROZDZIAŁ VII. PIECE TUNELOWE

 

1. Wiadomości wstępne

2. Części składowe pieców tunelowych

3. Odmiany konstrukcyjne pieców tunelowych

4. Schemat obliczania pieców tunelowych

 

ROZDZIAŁ VIII. PIECE TYGLOWE, DONICOWE I WANNOWE

 

1. Wiadomości wstępne. Piece tyglowe

2. Piece donicowe.

3. Szklarskie piece wannowe.

4. Wannowe piece metalurgiczne

 

ROZDZIAŁ IX. PIECE OBROTOWE

 

1. Wiadomości wstępne.

2. Szczegóły konstrukcyjne pieców obrotowych

3. Piece obrotowe do prażenia siarczków i wypalania klinkieru cementowego

 

ROZDZIAŁ X. PIECE RETORTOWE. MUFLOWE I PIECE Z ATMOSFERĄ OCHRONNĄ

 

1. Wiadomości wstępne

2. Piece retortowe (gazownicze i koksownicze).

3. Piece muflowe

4. Piece muflowe oraz piece z atmosferą ochronną do cieplnej i termo-chemiczncj obróbki przedmiotów stalowych

 

ROZDZIAŁ XI. PIECE DO PRAŻENIA SIARCZKÓW METALI W CIENKIEJ WARSTWIE, W ZAWIESINIE I W STANIE FLUIDALNYM

 

1. Piece do prażenia w cienkiej warstwie

2. Piece do prażenia w zawiesinie

3. Piece fluidyzacyjne

 

ROZDZIAŁ XII. KONTROLA PRACY PIECÓW

 

1. Kontrola przez bezpośrednią obserwację oraz za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych

2. Kontrola temperatury, ciśnienia i innych parametrów wpływających na pracę pieców

3. Ogólne wiadomości o automatycznej regulacji pieców przemysłowych

 

Literatura

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl