PRZEMYSŁOWA TECHNIKA CIEPLNA

PRZEMYSŁOWA TECHNIKA CIEPLNA

P. D. Lebiediew, A. A. Szczukin

 

WNT, 1962
692 str.

 

W książce omówiono zagadnienia najbardziej racjonalnego wykorzystania ciepła w produkcyjnych aparatach przemysłowych, jak w aparatach wyparnych, wymiennikach ciepła, urządzeniach rektyfikacyjnych i suszarniczych, regeneratorach ciepła oraz w cieplnych urządzeniach pomocniczych (skraplacze, absorbery itd.), opisano w niej również konstrukcję aparatury cieplnej i zamieszczono liczne przykłady bilansów cieplnych.

Ponadto książka zawiera omówienie podstaw produkcji gazów palnych, gospodarki gazem w zakładach przemysłowych jak również obliczeń główniejszych elementów generatorów gazowych.

Książka przeznaczona jest dla inżynierów zatrudnionych w zakładach przemysłu chemicznego, przemysłów pokrewnych oraz w tych wszystkich gałęziach przemysłu, w których występuje zagadnienie racjonalnej gospodarki cieplnej. Mogą z niej również korzystać studenci politechnik, interesujący się przemysłową techniką cieplną.

 

 

SPIS TREŚCI


CZEŚĆ PIERWSZA
URZĄDZENIA DO WYKORZYSTYWANIA CIEPŁA


Dział pierwszy

Wymienniki ciepła i urządzenia do wymiany ciepła


Rozdział pierwszy. Rekuperatorowe i bezprzeponowc wymienniki ciepła o działaniu ciągłym

1-1. Klasyfikacja i rozwój wymienników ciepła. Nośniki ciepła
1-2. Schematy i konstrukcje aparatów przeponowych
1-3. Obliczanie cieplne aparatów przeponowych
1-4. Aparaty o żeberkowej powierzchni ogrzewalnej
1-5. Aparaty bezprzeponowe

 

 

Rozdział drugi. Aparaty rekuperatorowe o działaniu okresowym i regeneratory

2-1. Aparaty rekuperatorowe o działaniu okresowym
2-2. Regeneratory


Rozdział trzeci. Aparaty wyparne


3-1. Ogólne pojęcia o procesie odparowywania roztworów wodnych
3-2. Klasyfikacja aparatów wyparnych i urządzeń wyparnych
3-3. Konstrukcje najbardziej rozpowszechnionych aparatów wyparnych z ogrzewaniem parowym
3-4. Oddzielanie oparów w aparatach wyparnych
3-5. Zasadnicze schematy wielodziałowych aparatów wyparnych o działaniu ciągłym
3-6. Obliczanie cieplne baterii wyparnych o działaniu ciągłym
3-7. Bilanse cieplne i zużycie pary baterii wyparnych o działaniu ciągłym
3-8. Graficzno-analityczne obliczanie baterii wyparnej przy pomocy wykresu Iw
3-9. Obliczanie cieplne aparatów wyparnych o działaniu okresowym


Rozdział czwarty. Urządzenia do destylacji i rektyfikacji

4-1. Podstawowe fizykochemiczne własności mieszanin dwuskładnikowych
4-2. Urządzenia destylacyjne
4-3. Procesy przebiegające w urządzeniach rektyfikacyjnych i ich przedstawienie na wykresach
4-4. Klasyfikacja i schematy urządzeń rektyfikacyjnych.
4-5. Obliczanie liczby półek przy rektyfikacji mieszaniny dwuskładnikowej
4-6. Obliczanie konstrukcyjnych wymiarów kolumn rektyfikacyjnych
4-7. Obliczanie zużycia pary w urządzeniach rektyfikacyjnych o działaniu ciągłym


Rozdział piąty. Urządzenia suszarnicze

5-1. Naturalne i sztuczne suszenie materiału.
5-2. Własności fizyczne gazu wilgotnego i powietrza
5-3. Wykres Id dla powietrza wilgotnego i zasada jego konstruowania
5-4. Przebieg procesów podstawowych na wykresie Id
5-5. Obliczanie suszarek konwekcyjnych z jednorazowym wykorzystaniem gorącego powietrza
5-6. Warianty konwekcyjnego suszenia materiałów
5-7. Mechanizm i kinetyka suszenia wilgotnych materiałów
5-8. Rozwój i klasyfikacja agregatów suszarniczych.
5-9. Podstawowe typy i konstrukcje suszarek

 

Rozdział szósty. Sprawność i wyposażenie pomocnicze urządzeń do wymiany ciepła i urządzeń suszarniczych

6-1. Sprawność wymienników ciepła i suszarek
6-2. Urządzenia skraplające
6-3. Odwadniacze

 

Dział drugi

Urządzenia chłodnicze i transformatory ciepła

Rozdział siódmy. Urządzenia chłodnicze

7-1. Rola i znaczenie techniki chłodniczej oraz sposoby otrzymywania sztucznego zimna
7-2. Cykle chłodziarek sprężarkowych
7-3. Czynniki chłodnicze i nośniki zimna
7-4. Konstrukcje parowych chłodziarek sprężarkowych i aparatów
7-5. Zasada działania urządzeń absorpcyjnych
7-6. Procesy przebiegające w urządzeniu absorpcyjnym
7-7. Obliczanie cieplne prostszego urządzenia absorpcyjnego
7-8. Parowe smoczkowe urządzenia chłodnicze

 

Rozdział ósmy. Transformatory ciepła

8-1. Znaczenie przemiany ciepła w układach gospodarki parowej zakładów przemysłowych
8-2. Mechaniczna przemiana ciepła
8-3. Przemiana ciepła za pomocą sprężarek parowo-strumieniowych
8-4. Chemiczna przemiana ciepła
8-5. Stosowanie transformatorów ciepła w przemyśle
8-6. Kompresja niskopotencjalnego ciepła naturalnego

 

CZĘŚĆ DRUGA

GOSPODARKA GAZOWA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I PIECE PRZEMYSŁOWE


Wprowadzenie. Znaczenie gospodarki gazowej i piecowej w przemyśle

 
Dział trzeci
Produkcja gazów palnych i gospodarka gazem w zakładach przemysłowych

Rozdział dziewiąty. Gazy palne

9-1. Gazy palne, ich skład i klasyfikacja
9-2. Rola oraz wielkość produkcji gazów palnych


Rozdział dziesiąty. Przeróbka cieplna paliwa stałego

10-1. Istota suchej destylacji paliwa
10-2. Półkoksowanie paliwa stałego
10-3. Koksowanie paliwa stałego
10-4. Inne rodzaje cieplnej przeróbki paliwa stałego


Rozdział jedenasty. Zgazowanie paliwa stałego

11-1. Mechanizm powstawania gazu w warstwie koksu
11-2. Teoretyczne i rzeczywiste procesy generatorowe
11-3. Szybkość reakcji chemicznych i równowagowy skład gazów
11-4. Skład rzeczywisty gazu generatorowego
11-5. Proces otrzymywania gazu mieszanego

 

Rozdział dwunasty. Generatory gazowe i schematy gospodarki gazowej zakładów przemysłowych

12-1. Klasyfikacja generatorów gazowych

12-2. Konstrukcja generatorów gazowych do zgazowania paliw w warstwie zwartej
12-3. Schematy technologiczne urządzeń generatorowych
12-4. Chłodzenie i oczyszczanie gazu generatorowego
12-5. Obliczanie urządzeń generatorowych
12-6. Wysokosprawne metody zgazowania stałego paliwa.
12-7. Typowe schematy gospodarki gazowej zakładów przemysłowych

 

Dział czwarty

Piece przemysłowe

Rozdział trzynasty. Ogólny schemat urządzenia pieca. Właściwości spalania paliwa w piecach

13-1. Przeznaczenie pieców i ich znaczenie w przemyśle. Ogólny schemat urządzenia pieca
13-2. Ogólne zasady wykorzystania paliwa w piecach
13-3. Właściwości spalania paliwa w piecach
13-4. Spalanie paliwa gazowego w piecach
13-5. Spalanie mazutu oraz mieszanin węgla i mazutu
13-6. Spalanie paliwa stałego w piecach
13-7. Ogrzewanie pieców pyłem węglowym

 

Rozdział czternasty. Obliczenia dotyczące spalania paliwa

14-1. Obliczanie wskaźników spalania paliwa gazowego
14-2. Obliczanie wskaźników spalania paliwa stałego i ciekłego
14-3. Obliczanie wskaźników spalania paliwa na podstawie wzorów
14-4. Obliczanie temperatury spalania
14-5. Wykres U spalania paliwa

 

Rozdział piętnasty. Wymiana ciepła w piecach, właściwości przepływu gazów w piecach

15-1. Przebieg wymiany ciepła w piecach
15-2. Wymiana ciepła w piecach o znacznej objętości swobodnej przestrzeni roboczej
15-3. Zewnętrzna wymiana ciepła
15-4. Wewnętrzna wymiana ciepła
15-5. Obliczanie ogrzewania wyrobów w piecu o stałej temperaturze
15-6. Obliczanie ogrzewania materiału w piecu o zmiennej temperaturze
15-7. Właściwości przepływu gazów w piecach

 

Rozdział szesnasty. Bilanse materiałowe i cieplne pieców. Energetyczna modernizacja pieców

16-1. Bilanse materiałowe pieców
16-2. Bilanse cieplne pieców i sprawność pieców
16-3. Obliczanie poszczególnych pozycji cieplnych bilansów pieców

 16-4. Zużycia właściwe paliwa i sposoby ich zmniejszenia. Energetyczna modernizacja pieców
16-5. Wykorzystanie ciepła fizycznego gazów spalinowych uchodzących z pieców


Rozdział siedemnasty. Cieplne i konstrukcyjne schematy pieców oraz warunki ich pracy

17-1. Piece komorowe grzewcze i do wytapiania
17-2. Piece płomienne do wytapiania
17-3. Piece grzewcze o działaniu ciągłym
17-4. Piece tunelowe
17-5. Piece szybowe


Rozdział osiemnasty. Bilanse cieplne i paliwowe zakładów przemysłowych

Literatura


Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl