PRZYKŁADY I ZADANIA Z ZAKRESU APARATURY I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

PRZYKŁADY I ZADANIA Z ZAKRESU APARATURY I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

K. F. Pawłow, P. G. Romankow, A. A. Noskow

 

WNT, 1988
620 str.

Książka jest usystematyzowanym zbiorem przykładów i zadań z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak: podstawy hydrauliki, pompy, wentylatory i sprężarki, hydromechaniczne metody rozdzielania, wymiana ciepła w aparaturze chemicznej, odparowywanie i krystalizacja, podstawy wymiany masy, destylacja, rektyfikacja i absorpcja, adsorpcja, ekstrakcja, suszenie, chłodzenie umiarkowane i głębokie. Na początku każdego rozdziału podano podstawowe wzory do obliczeń, niezbędne przy rozwiązywaniu zadań.

Niniejsze wydanie dzieła zawiera nie tylko nowe przykłady i zadania rozmieszczone w całości tekstu książki, z których niektóre można rozwiązać przy użyciu elektronicznej maszyny liczącej, ale również nowe opracowanie kilku rozdziałów zgodnie z wymaganiami ostatnich osiągnięć naukowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje opracowanie i zestawienie przykładów i zadań w taki sposób, aby czytelnik posługując się zarówno tradycyjnym układem jednostek miar, jak i jednostkami miar układu SI mógł opanować umiejętność wyrażania ostatecznych wyników obliczenia w układzie SI.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla słuchaczy wyższych uczelni wydziałów chemicznych, technologii rolno-spożywczej i mechaniczno-konstrukcyjnych oraz dla magistrów i inżynierów zatrudnionych przy produkcji we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, jak również dla projektantów i konstruktorów maszyn i aparatów dla przemysłu chemicznego.

 


SPIS TREŚCI

 

Oznaczenia podstawowe i jednostki miar
Wstępne wskazówki metodyczne

 

Rozdział 1. Podstawy hydrauliki

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Pompy, wentylatory, sprężarki

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Hydromcchaniczne metody rozdzielania. Hydrodynamika złoża fluidalnego

 

Mieszanie w środowisku ciekłym
Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Opadanie
Filtracja
Wirowanie
Hydrodynamika złoża fluidalnego
Mieszanie w środowisku ciekłym
Przykłady
Opadanie
Filtracja
Wirowanie
Fluidyzacja
Mieszanie w środowisku ciekłym
Zadania kontrolne
Przykład obliczania cyklonu bateryjnego
Przykład obliczania pianowej płuczki gazowej do oczyszczania gazu od pyłu
Przykład obliczania bębnowego filtru próżniowego

 

Rozdział 4. Wymiana ciepła w aparaturze chemicznej

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przewodzenie ciepła
Wnikanie ciepła
Przenikanie ciepła w przeponowych wymiennikach ciepła
Przenikanie ciepła przy bezpośrednim zetknięciu się strumieni
Orientacyjne wartości współczynników wnikania ciepła i przenikania ciepła.
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykłady obliczania wymienników ciepła

 

Rozdział 5. Odparowywanie. Krystalizacja

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykład obliczania trójdziałowej baterii wyparnej

 

Rozdział 6. Podstawy wymiany masy

 

Absorpcja
Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Destylacja i rektyfikacja

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykład obliczania półkowej kolumny rektyfikacyjnej

 

Rozdział 8. Ekstrakcja

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Adsorpcja

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Suszenie

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykład obliczania suszarki fluidyzacyjnej do suszenia chlorku potasowego
Przykład obliczania suszarki walcowej

 

Rozdział 11. Chłodzenie umiarkowane i głębokie

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne


Odpowiedzi na zadania kontrolne

 

Literatura

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl