REGULACJA KOLUMN REKTYFIKACYJNYCH

REGULACJA KOLUMN REKTYFIKACYJNYCH

I. Nagy

 

WNT, 1976 r.

354 str.

 

W książce poświęconej regulacji kolumn rektyfikacyjnych opisano własności dynamiczne tych urządzeń, podstawowe układy regulacji kolumn rektyfikacyjnych, sterowanie urządzeniami destylacyjnymi o działaniu okresowym i zastosowanie sterowania procesami destylacyjnymi w różnych gałęziach przemysłu, rozpatrzono przyrządy pomiarowe używane w urządzeniach destylacyjnych oraz sterowanie procesem destylacji za pomocą maszyn matematycznych. Książka jest przeznaczona dla inżynierów chemików i automatyków zatrudnionych w biurach proiektowych i konstrukcyjnych oraz w służbie pomiarowej.

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

Wstęp

Rozdział I. Własności dynamiczne urządzeń destylacyjnych


1. Opis procesów zachodzących w urządzeniach destylacyjnych
2. Badanie własności dynamicznych urządzeń destylacyjnych
3. Badanie techniczne i półtechniczne
4. Stopnie swobody w urządzeniach destylacyjnych, wyznaczanie parametrów regulacji
Literatura

 

Rozdział II. Podstawowe układy regulacji kolumn destylacyjnych


1. Wprowadzenie
2. Metody opisywania urządzeń destylacyjnych dwukolumnowych
3. Elementarne układy regulacyjne
4. Układy sterowania zestawami destylacyjnymi dwukolumnowymi
5. Regulacja zestawów destylacyjnych trójkolumnowych
6. Urządzenia destylacyjne do mieszanin wieloskładnikowych
7. Sterowanie optymalizujące
8. Regulacja za pomocą analizatorów
9. Wpływ konstrukcji oraz układu połączeń na regulację
Literatura

 

Rozdział III. Sterowanie urządzeniami destylacyjnymi o działaniu okresowym


1. Wprowadzenie
2. Regulacja obciążenia
3. Regulacja powrotu
4. Optymalne sterowanie urządzeniami o działaniu okresowym
Literatura

 

Rozdział IV. Zastosowanie sterowania urządzeniami destylacyjnymi w przemyśle


1. Wprowadzenie
2. Przemysł gazowniczy
3. Przemysł materiałów organicznych i tworzyw sztucznych
4. Przetwórstwo ropy naftowej
5. Przemysł petrochemiczny
6. Urządzenia destylacyjne w przemyśle spożywczym
7. Przykłady układów sterowania urządzeniami destylacyjnymi
Literatura

 

Rozdział V. Przyrządy pomiarowe stosowane w urządzeniach destylacyjnych


1. Wprowadzenie
2. Poziomomierze oraz regulatory poziomu cieczy
3. Termometry oraz regulatory temperatury
4. Ciśnieniomierze oraz regulatory ciśnienia
5. Przepływomierze
6. Gęstościomierze oraz regulatory gęstości
7. Lepkościomierze
8. Chromatografy gazowe
9. Inne analizatory gazów i cieczy
10. Regulatory oraz urządzenia centralne
11. Zawory regulacyjne
12. Urządzenia pomocnicze
13. Tablice kontrolno-pomiarowe, sterownie
Literatura

 

Rozdział VI. Sterowanie za pomocą maszyn cyfrowych


1. Wprowadzenie
2. Maszynowe zbieranie danych
3. Sterowanie produkcją, optymalizacja
4. Budowa układów sterowania procesami technologicznymi
5. Maszyny cyfrowe do sterowania procesami technologicznymi
6. Programowanie, algorytmy sterowania
7. Budowa układów
8. Przykłady zastosowania w przemyśle
Literatura

 

Uzupełnienia


ABC techniki regulacji
Symbole przyrządów


Ważniejsze oznaczenia
Skorowidz rzeczowy

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl