TERMODYNAMIKA DLA INŻYNIERÓW CHEMIKÓW

TERMODYNAMIKA DLA INŻYNIERÓW CHEMIKÓW
Harold C. Weber, Herman P. Meissner


PWT, Warszawa 1959, wyd. I

Obecne wydanie, podobnie jak poprzednie, stanowi próbę ujęcia termodynamiki zarówno z punktu widzenia technologa, jak fizykochemika. Taki szerszy nieco pogląd jest niezbędny dla inżyniera chemika, który stale zajmuje się adaptacją wyników badań laboratoryjnych do technicznych metod produkcyjnych w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Wielu czytelników uznało brak rozwiązanych zagadnień ilustrujących tekst za wadę pierwszego wydania. W obecnym poprawianym wydaniu krytykę tę uwzględniono wprowadzając szereg takich pomocniczych zadań. Autorzy podręczników termodynamiki przeznaczonych dla inżynierów chemików mają do rozwiązania zawsze ten sam problem: ile materiału opisowego, leżącego poza dziedziną termodynamiki należy włączyć do tekstu. Uznaliśmy za wskazane zamieszczenie pełnych niemal, zasadniczo opisowych rozdziałów traktujących o cyklach energetycznych, silnikach : chłodziarkach, gdyż uważamy, że inżynierom chemikom potrzebny jest przynajmniej wstępny przegląd tych zagadnień. Odnosi się to zwłaszcza do zagadnienia turbin gazowych, których znaczenie w dziedzinie produkcji nocy będzie stale rosło. Książka zawiera również dość obszerne omówienie elementarnych podstaw przepływu płynów, gdyż uważa się je powszechnie za integralną część technicznej termodynamiki chemicznej. Większość materiału zawartego w niniejszym podręczniku stanowiła ciągu ostatnich dwóch lat przedmiot wykładów na niższym i wyższym kursie Instytutu Technologicznego w Massachusetts. Sposób przedstawieni materiału jest wynikiem długotrwałych eksperymentów, trzeba jednak przyznać, że nie znaleziono żadnej metody, ani kolejności przedstawiania materiału wolnej od tych, czy innych braków. Niektóre problemy zawierają więcej danych, niż tego wymaga rozwiązanie, w innych jest brak koniecznych danych do rozwiązania.

Pytania mają czasem mało sprecyzowany charakter. Wszystko to jest zamierzone i ma na celu rozwijanie zdolności oceny i zaradności czytelnika. Często to samo zagadnienie przedstawione jest z dwóch różnych punktów widzenia, z których każdy może mieć pewne zalety. Ponadto stwierdziliśmy, że wykład przedmiotu tak .zwięzłego i zwartego, jakim jest termodynamika, wymaga powtarzania. W związku z tym w części materiału czytelnik spotka często tendencyjnie zamieszczone powtórzenia. Składamy podziękowanie wszystkim tym, którzy wnieśli swój udział w tę książkę owocną krytyką i zezwoleniem na wykorzystanie materiału pochodzącego z obcych źródeł. Zwłaszcza zaś chcemy podziękować współpracownikom naszym z Wydziału Inżynierii Chemicznej Instytutu Technologicznego w Massachusetts za ich pomoc i stałe zainteresowanie naszą pracą.

P. Herman Erkku oddał nam wielkie usługi zestawiając i rozwiązując wiele spośród zadań umieszczonych na końcu większości rozdziałów.


SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

1. Definicja terminów i pojęć ogólnych

2. Pierwsza zasada termodynamiki

3. Równowaga

4. Własności czystych substancji

5. Układy otwarte

6. Ciepło właściwe i ciepło reakcji

7. Gazy doskonałe

8. Uogólnione zależności p-v-t

9. Druga zasada termodynamiki

10. Entropia

11. Funkcje pracy

12. Przepływ płynów

13. Zastosowania ruchu płynów w technice

14. Obiegi silnikowe

15. Silniki tłokowe i turbiny

16. Chłodnictwo

17. Lotność i aktywność

18. Roztwory

19. Równowaga w układach jednofazowych

20. Równowaga w układach wielofazowych

21. Wpływ temperatury na równowagę chemiczną

22. Własności stanu

23. Równowaga fazowa w układach wieloskładnikowych

24. Efekty elektrochemiczne

 

Uzupełnienia

 

Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl