WŁASNOŚCI TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

WŁASNOŚCI TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

Zbigniew Jastrzębski

 

WNT, 1962

487 str.

 

 

SPIS TREŚCI

 

1. Budowa materii

 

Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
1-1. Model atomu Bohra
1-2. Liczby kwantowe
1-3. Konfiguracja elektronów w atomie
1-4. Klasyfikacja okresowa pierwiastków
1-5. Promienie atomowe i jonowe
Siły międzyatomowe i międzycząsteczkowe
1-6. Wiązanie jonowe
1-7. Wiązanie kowalentne
1-8. Elektroujemność
1-9. Wiązanie metaliczne
1-10. Siły Van der Waalsa
Stany skupienia
1-11. Natura stanu gazowego
1-12. Stan stały
1-13. Struktura cieczy
Struktura ciał stałych
1-14. Typy struktury
1-15. Węgiel
1-16. Krzemionka i krzemiany
1-17. Szkła
Literatura do rozdziału 1
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

2. Koloidy i wielkocząsteczkowe polimery organiczne

 

Koloidy
2-1. Klasyfikacja koloidów
2-2. Koloidy liofilowe i liofobowe
2-3. Układy o charakterze pośrednim
2-4. Żele i pasty

2-5. Układy rozproszone glina-woda
2-6. Emulsje
Powstawanie i struktura polimerów wielkocząsteczkowych
2-7. Powstawanie wielkocząsteczkowych polimerów
2-8. Własności fizyczne a budowa cząsteczek
2-9. Odporność chemiczna
Przegląd polimerów
2-10. Żywice polietenowe, czyli winylowe
2-11. Polimery celulozowe
2-12. Drewno
2-13. Żywice naturalne
2-14. Asfalty i smoły
2-15. Żywice termoutwardzalne
2-16. Silikony
2-17. Kauczuki (elastomery)
Literatura do rozdziału 2
Literatura zalecana w języku polskim                              

 

3. Podstawowe wiadomości o przemianach fazowych

 

3-1. Dyfuzja
3-2. Powstawanie zarodków krystalicznych i wzrost kryształu
3-3. Przemiana ciecz-ciało stałe
3-4. Polimorfizm
3-5. Roztwory stałe i stopy
3-6. Związki międzymetaliczne
3-7. Reguła faz i definicje podstawowych pojęć
3-8. Krzywe chłodzenia
3-9. Wykresy równowagi roztworów stałych
3-10. Układy eutektyczne
3-11. Wykresy równowagi i faz w przypadku braku rozpuszczalności składników w stanie ciekłym
3-12. Zasady obróbki cieplnej
Literatura do rozdziału 3
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania


4. Własności mechaniczne

 

Sprężystość
4-1. Naprężenie i odkształcenie
4-2. Prawo Hooke'a
4-3. Moduły sprężystości
4-4. Odchylenia od doskonałego stanu sprężystości
Plastyczność i płynięcie
4-5. Ciało doskonale plastyczne
4-6. Odkształcenie plastyczne pojedynczego kryształu
4-7. Defekty w kryształach (kryształy rzeczywiste, niedoskonałe)
4-8. Odkształcenie plastyczne metali polikrystalicznych
4-9. Lepkość
4-10. Lepkość zawiesin
4-11. Ciecze nienewtenowskie
4-12. Lepkosprężystość
4-13. Pełzanie
Własności wytrzymałościowe
4-14. Wykresy naprężenie-odkształcenie
4-15. Twardość
4-16. Zniszczenie materiałów (złom)
4-17. Zmoczenie
4-18. Ciągliwość i energia odkształcenia
4-19. Charakterystyczna zdolność tłumienia drgań
4-20. Naprężenia użytkowe Uszkodzenia wskutek napromieniowania
4-21. Metale
4-22. Materiały ceramiczne
4-23. Materiały organiczne
Literatura do rozdziału 4
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

5. Metale

 

5-1. Ekstrakcja metali z rud
5-2. Topienie i formowanie
5-3. Odlewy i metale przerobione plastycznie
5-4. Nowoczesne metody topienia
5-5. Metalurgia proszków
Stopy żelaza (metale żelazne)
5-6. Wykres równowagi żelazo-węgiel
5-7. Czas-temperatura-przemiana
5-8. Obróbka cieplna stali węglowych
5-9. Stale niskostopowe
5-10. Stale nierdzewne i żaroodporne
5-11. Stale narzędziowe
5-12. Żeliwo
5-13. Żelazo kowalne
Metale nieżelazne
5-14. Miedź i stopy miedzi
5-15. Nikiel i stopy niklu
5-16. Aluminium, magnez oraz ich stopy
5-17. Ołów i cyna
5-18. Metale trudno topliwe
Literatura do rozdziału 5
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

6. Wyroby ceramiczne i materiały pokrewne

 

6-1. Skały i produkty ich rozpadu
6-2. Kamienie budulcowe
Wyroby z gliny
6-3. Plastyczność gliny
6-4. Suszenie
6-5. Wypalanie
6-6. Porowatość i przepuszczalność
6-7. Cegły, kafle i dachówki
6-8. Wyroby kamionkowe i porcelanowe
Materiały ogniotrwałe
6-9. Ogniotrwałość
6-10. Pospolite materiały ogniotrwałe
6-11. Ogniotrwałość a wiązanie ceramiczne
6-12. Wysokogatunkowe materiały ogniotrwałe
Szkło
6-13. Rodzaje szkła
6-14. Produkcja szkła
6-15. Szkliwo krzemionkowe (stopiona krzemionka)
3-16. Szkło polikrystaliczne
Literatura do rozdziału 6
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

7. Własności elektryczne i magnetyczne

 

Własności elektryczne
7-1. Przewodnictwo elektryczne
7-2. Nadprzewodnictwo
7-3. Przewodniki i opory
7-4. Polaryzacja dielektryków
7-5. Własności dielektryczne
7-6. Materiały izolacyjne
7-7. Półprzewodnictwo
7-8. Złącza p-n
7-9. Tranzystory warstwowe
7-10. Komórki fotoelektryczne, baterie słoneczne, fotoprzewodniki
Własności magnetyczne
7-11. Podstawowe pojęcia i definicje
7-12. Krzywa namagnesowania i histereza
7-13. Teoria domen
7-14. Materiały ferromagnetyczne
Literatura do rozdziału 7
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

8. Własności cieplne

 

8-1. Żaroodporność
8-2. Pojemność cieplna
8-3. Rozszerzalność cieplna
8-4. Anomalia rozszerzalności cieplnej
8-5. Przewodnictwo cieplne
8-6. Materiały izolujące cieplnie
8-7. Odporność na gwałtowne zmiany temperatury
Literatura do rozdziału 8
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

9. Korozja

 

Korozja chemiczna
9-1. Tworzenie się i wzrost grubości warstewek
9-2. Prawa wzrostu warstewek
9-3. Złożone warstewki tlenków
9-4. Działanie innych gazów i cieczy
Korozja elektrochemiczna
9-5. Potencjały elektrodowe
9-6. Szereg napięciowy
9-7. Polaryzacja elektrod
9-8. Przyczyny powstawania różnic potencjałów na powierzchni metalu
9-9. Mechanizm korozji
9-10. Korozja powstała w wyniku pracy ogniw chemicznych
9-11. Korozja wskutek pracy ogniw stężeniowych
9-12. Pasywność
9-13. Wpływ temperatury
9-14. Korozja atmosferyczna
9-15. Korozja podziemna
9-16. Korozja mikrobiologiczna
9-17. Korozja spowodowana prądami błądzącymi
Inne postacie korozji
9-18. Korozja równomierna
9-19. Korozja wżerowa
9-20. Korozja międzykrystaliczna
9-21. Korozja - erozja
9-22. Korozja naprężeniowa
9-23. Korozja zmęczeniowa
9-24. Korozja selektywna
9-25. Szybkość korozji
Zapobieganie korozji i ochrona przed korozją
9-26. Ochrona przy pomocy odpowiedniego projektowania
9-27. Zmiany środowiska korozyjnego

9-28. Inhibitory
9-29. Oczyszczanie metali i wytwarzanie stopów
9-30. Ochrona katodowa
Literatura do rozdziału 9
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

10. Tarcie, zużycie materiałów podczas tarcia i smarowanie

 

10-1. Prawa tarcia
10-2. Przyleganie i tarcie
10-3. Mechanizm smarowania
10-4. Zużycie materiału podczas tarcia
10-5. Materiały łożyskowe
10-6. Utwardzanie powierzchni i materiały utwardzające powierzchnie
10-7 Smary
Literatura do rozdziału 10
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

11. Materiały wiążące i beton

 

11-1. Spawanie
11-2. Lutowanie twarde i miękkie
11-3. Kleje (spoiwa)
Cementy nieorganiczne
11-4. Wapno
11-5. Cementy naturalne i pucolanowe
11-5. Cementy gipsowe i gips sztukatorski
11-7. Skład cementu portlandzkiego
11-3. Rodzaje cementu portlandzkiego
11-9. Wiązanie i twardnienie cementu portlandzkiego
11-10. Cementy glinowe
11-11. Inne cementy
Beton
11-12. Własności betonu
11-13. Dobór składników
11-14. Konsystencja i urabialność
11-15. Projektowanie mieszanek betonowych
11-16. Mieszanie i układanie
11-17. Domieszki
11-18. Pielęgnowanie świeżo ułożonej masy betonowej
Literatura do rozdziału 11
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

12. Materiały ochronne

 

12-1. Oczyszczanie i przygotowywanie powierzchni metali

12-2. Powłoki anodowe i katodowe
12-3. Nakładanie powłok
12-4. Platerowanie
12-5. Wykładziny metalowe
Powłoki wytworzone chemicznie
12-6. Powłoki fosforanowe
12-7. Powłoki chromianowe
12-S. Powłoki tlenkowe chemiczne
12-9. Powłoki tlenkowe elektrolityczne (anodowe)
Powłoki i wykładziny organiczne
12-10. Rodzaje powłok organicznych
12-11. Materiały błonotwórcze
12-12. Pigmenty
12-13. Nakładanie powłok organicznych
12-14. Wykładziny z materiałów organicznych
Materiały ochronne ceramiczne
12-15. Emalie (szkliste)
12-16. Powłoki ceramiczne
12-17. Wykładziny z cegły i zaprawy
Literatura do rozdziału 12
Literatura zalecana w języku polskim
Zadania

 

Skorowidz rzeczowy

 

 

 

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl