WYPARKI KONSTRUKCJA I OBLICZANIE A

WYPARKI

KONSTRUKCJA I OBLICZANIE

A. Kubasiewicz

 

WNT, 1977 r.

438 str.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu odparowania

 

Rozdział II. Zasada działania oraz wymagania stawiane wyparkom

 

Rozdział III. Klasyfikacja wyparek i wielodziałowych instalacji wyparnych

 

 1. Wprowadzenie
 2. Klasyfikacja wyparek
 3. Klasyfikacja wielodziałowych instalacji wyparnych.

 

Rozdział IV. Rozwiązania konstrukcyjne wyparek

 

 1. Wprowadzenie
 2. Wyparki ogrzewane parą, gazem lub cieczą
  1. Wyparki z cyrkulacją naturalną
  2. Wyparki z cyrkulacją wymuszoną
  3. Wyparki przepływowe
  4. Wyparki cienkowarstewkowe.
  5. Wyparki do cieczy nieniutonowskich
 3. Wyparki bezprzeponowe ogrzewane gorącymi gazami
 4. Wyparki z ogrzewaniem termoradiaeyjnym
 5. Wyparki z czynnikiem pośredniczącym
 6. Tworzywa konstrukcyjne

 

Rozdział V. Rozwiązania konstrukcyjne podstawowych węzłów wyparki

 

 1. Wprowadzenie.
 2. Komora grzejna
  1. Sposoby łączenia dna sitowego z płaszczem wyparki
  2. Sposób mocowania i rozmieszczenia rur w dnie sitowym
  3. Elementy zaburzające przepływ wewnątrz rur
  4. Doprowadzenie pary
  5. Odparowanie skroplin
  6. Odprowadzenie gazów nieskraplających się i dobór przewodów odgazowujących
 1. Komora oparowa

 

Rozdział VI. Podstawowe schematy wielodziałowych instalacji wyparnych

 

 1. Wprowadzenie
 2. Zasada wielokrotnego odparowania
 3. Wybór układu połączeń i liczby działów.
 4. Wykorzystanie oparów dla celów grzejnych oraz wybór ciśnienia w ostatnim dziale
 5. Schematy wielokrotnego odparowania

 

Rozdział VII. Obliczanie cieplne wyparek i instalacji wyparnych o działaniu ciągłym, ogrzewanych przeponowo

 

 1. Wprowadzenie
 2. Nieodwracalność procesu odparowania.
 3. Bilans materiałowy procesu odparowania
 4. Bilans cieplny procesu odparowania i wielkość powierzchni wymiany ciepła
 5. Obliczanie całkowitej różnicy temperatur
 6. Obliczenia użytecznej różnicy temperatur
  1. Użyteczna różnica temperatur przy założeniu minimalnej powierzchni wymiany ciepła
  2. Użyteczna różnica temperatur przy założeniu równych powierzchni wymiany ciepła
  3. Użyteczna różnica temperatur przy założeniu minii i całkowitej powierzchni wymiany ciepła i równych powierzchni w każdym dziale
 7. Wymiana ciepła.
  1. Wprowadzenie
  2. Współczynnik wnikania ciepła przy skraplaniu pary
  3. Współczynnik wnikania ciepła przy wrzeniu cieczy
  4. Całkowity współczynnik przenikania ciepła
 8. Wymiana ciepła w wyparkach.
  1. Wprowadzenie
  2. Wyparki z rurkami pionowymi.
  3. Wyparki z rurkami poziomymi
  4. Wyparki z rurami pochyłymi.
  5. Wyparki ze wznoszącą i opadającą warstewką roztworu
  6. Wyparki cienkowarstewkowe.

Wyparki z cyrkulacją wymuszoną

  1. Wyparki z zewnętrzną sekcją grzejną w postaci wymiennika płytowego.
  2. Wyparki ze sprężaniem oparów.
  3. Wyparki z czynnikiem pośredniczącym
  4. Wyparki z zanurzonym palnikiem
 1. Obliczenie zapotrzebowania pary grzejnej w wielodziałowej instalacji wyparnej
  1. Wprowadzenie
  2. Przybliżona metoda obliczenia zapotrzebowania pary grzejnej
  3. Metoda dokładnego obliczenia zapotrzebowania pary grzejnej
  4. Model matematyczny procesu odparowania w wielodziałowej instalacji wyparnej.
 2. Przykłady obliczania instalacji wyparnych.

 

Rozdział VIII. Obliczanie wyparek o działaniu okresowym, ogrzewanych przeponowo

 

 1. Wprowadzenie
 2. Odparowanie przy zmiennym poziomie roztworu w aparacie
 3. Odparowanie przy stałym poziomic roztworu w aparacie
 4. Przykłady obliczenia wyparek o działaniu okresowym

 

Rozdział IX. Obliczenia wytrzymałościowe elementów wyparki

 

 1. Wprowadzenie
 2. Obliczanie grubości ścianki komory grzejnej i oparowej
 3. Obliczanie dna sitowego komory grzejnej
 4. Obliczanie naprężeń termicznych
 5. Sprawdzenie szczelności połączenia rury z dnem sitowym

 

Rozdział X. Eksploatacja i warunki techniczne

 

 1. Wskazówki ogólne
 2. Dobór parametrów czynnika grzejnego
 3. Dynamika pracy wyparki
 4. Sterowanie pracą instalacji wyparnej
 5. Pienienie się roztworów.
 6. Powstawanie osadów na powierzchni grzejnej i metody ich usuwania
 7. Obliczanie oporów przepływu
 8. Straty cieplne i izolacja aparatu wyparnego

 

Rozdział XI. Urządzenia współpracujące z wyparką

 

 1. Wprowadzenie
 2. Urządzenia do skraplania oparów
 3. Urządzenia do osuszania oparów
 4. Urządzenia do sprężania oparów (pary)
  1. Termosprężarki mechaniczne (turbosprężarki) i zakres ich zastosowania
  2. Termosprężarki strumieniowe i zakres ich zastosowania
 1. Dobór pompy próżniowej
 2. Gospodarka skroplinami i instalacja odwadniaczy

 

Rozdział XII. Przykłady instalacji przemysłowych

 

 1. Zatężanie roztworów cukru.
 2. Oczyszczanie ścieków
 3. Zatężanie roztworów soli i odsalanie wody morskiej
 4. Zatężanie ługu sodowego
 1. Zatężanie roztworów cukru

 

Tablice i wykresy pomocnicze

 

Literatura

Skorowidz rzeczowy

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl