MIERNIK ZUYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ CUBE 300
Uniwersalny miernik mocy czynnej / zuycia energii elektrycznej w sieciach 3 fazowych
Mona mierzy praktycznie dowoln moc (prd od 10A do 25000A, napicie od 11V do 55000V) przy zastosowaniu odpowiednich przekadnikw prdowych.

Wejcia System 3 fazy 3 lub 4 przewodowe obcienie niezbalansowane 3 Phase Balanced & Single Phase to order Napicie 400/230V. 3 fazy 3 lub 4 przewody Opcjonalnie 110/63V i 208/120V. Prd 5A z zewntrznego przekadnika prdowego. 1A opcjonalnie. Cakowicie izolowane. Pomiary Zakresy Napicie 50% do 120% Prd 0.2% do 120% Czstotliwo Zakres Podstawowa 45 do 65Hz Harmoniczne do 20-tej harmonicznej Obcienie <0.1VA na faz Prd <0.1VA na faz Przekroczenie napicia x4 przez 1h Prd: maksymalnie x40 przez 0.5 sekundy WYWIETLACZ Supertwist, LCD Przechowywanie danych 10 lat min. Zapamituje kWh i ustawienia miernika Format 8 cyfr o wysokoci 6.66mm z przecinkiem dziesitnym i 3.2mm opisem Skalowanie Odczyt bezporedni. Wspczynniki przekadni prdowej i napiciowej programowalne przez uytkownika CT str. pierwotna programowalny od 10A do 25kA VT str. pierowtna programowalny od 11V do 55kV Opis Wh, kWh, MWh itp. w zalenoci od nastaw uytkownika Zasilanie pomocnicze Standardowe 230V 50/60 Hz +/-15% Opcje 110V 50/60 Hz +/-15% Pobr prdu 2VA max. Dokadno kWh Lepsza ni Klasa 1 EN 61036 i EN 62053-21 kW lepsza ni +/-1% odczytu; Klasa 1 BS 8431 WYJCIE IMPULSOWE Funkcja 1 impulsw na jednostk energii Skalowanie ustawiane pomidzy 1 a 1000 zlicze na zarejestrowan kWh Okres impulsu 0.1 sek. domylnie; Ustawiany pomidzy 0.1 i 20 sekund Czas narastania i opadania < 2.0ms Typ N/O styki pozbawione potencjau. Optycznie izolowane BiFET Kontakt 100mA ac/dc max., 100V ac/dc max. Izolacja 2.5kV 50Hz 1 minuta Komunikacja szeregowa magistral MODBUS Typ magistrali RS485 2-przewodowa + 0v. 1 Duplex, 1 unit load Protk MODBUS RTU z 16 bit CRC Prdko 4800, 9600 lub 19,2000 baud, ustawialna przez uytkownika Adres 1 - 247 ustawialny przez uytkownika Opnienie odpowiedzi poniej 250ms max. Prdko komend: nowa komenda w cigu 5ms po poprzedniej Jeeli jeste zainteresowany zastosowaniem prezentowanych podzespow, rozwiza technicznych, wspprac wdroeniow prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy .
SPECYFIKACJA

INPUTS

System 3 Phase 3 or 4 Wire Unbalanced Load

3 Phase Balanced & Single Phase to order

Voltage 400/230V. 3 Phase 3 or 4 Wire

110/63V & 208/120V optional. Others to order.

Current 5A from external CTs. 1A optional. Fully isolated

 

Measurement

Range

Voltage 50% to 120%

Current 0.2% to 120%

Frequency

Range

Fundamental 45 to 65Hz

Harmonics Up to 20th harmonic

Burden Voltage <0.1VA per phase

Current <0.1VA per phase

Overload Voltage x4 for 1 hour

Current x40 for 0.5 second max

 

DISPLAY

Type Custom, Supertwist, LCD

Data Retention 10 years min. Stores kWh & Meter set-up

Format 8 x 6.66mm high digits with DPs & 3.2mm legends

Scaling Direct reading. User programmable CT & VT

CT Primary programmable from 10A to 25kA

VT primary programmable from 11V to 55kV

Legends Wh, kWh, MWh etc. depending on user settings

 

AUXILIARY SUPPLY

Standard 230V 50/60 Hz 15%

Options 110V 50/60 Hz 15%

Load 2VA max.

Overload x1.2 continuous

 

ACCURACY

kWh Better than Class 1 per EN 61036 & EN 62053-21

Better than Class 1 per BS 8431

kW Better than 1% reading; Class 1 BS 8431

 

PULSE OUTPUT

Function 1 Pulse per unit of energy

Scaling Settable between 1 & 1000 counts of kWh register

Pulse Period 0.1 sec. default; Settable between 0.1 and 20 sec

Rise & Fall Time < 2.0ms

Type N/O Volt free contact. Optically isolated BiFET

Contacts 100mA ac/dc max., 100V ac/dc max.

Isolation 2.5kV 50Hz 1 minute

 

MODBUS Serial Comms

Bus Type RS485 2 wire + 0v. ½ Duplex, ¼ unit load

Protocol MODBUS RTU with 16 bit CRC

Baud Rate 4800, 9600 or 19,2000 User settable

Address 1 247 User settable

Latency Reply within 250ms max.

Command Rate New command within 5ms of previous one

 

GENERAL

Tariff Change

Signal

Normal Vin < 35V ac or dc

Alternate 60V < Vin < 300V ac or dc

Isolated at 2.5kV from all other inputs & outputs

Temperature Operating -10C to +65C

Storage -25C to +70C

Humidity < 75% non-condensing

Environment IP54 standard, IP65 optional

 

MECHANICAL

Terminals Rising Cage. 4mm2 (12 AWG) cable max.

Enclosure DIN 43700 96 x 96

Material Mablex with fire protection to UL94-V-O. Self

extinguishing

Dimensions 96 x 96 mm x 83.5 mm (72 mm behind panel)

Weight ~ 250 gms

 

SAFETY

Conforms to EN 61010-1 Installation Category III
stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl