Generator funkcji DTR 8416
Licznik / Generator funkcji DTR model 8416 Licznik / generator jest dwufunkcyjnym urzdzeniem sucym do pomiaru i generowania przebiegw o cile okrelonej czstotliwoci. Urzdzenie posiada trzy wyjcia przebiegw o rnym ksztacie: sinusoidalnym, trapezoidalnym i prostoktnym. Na przebieg zmienny mona naoy dodatkow sta DC. Wyjcia przebiegw o rnym ksztacie s od siebie niezalene. Czstotliwo pracy mona zmienia pynnie w kadym z czterech podzakresw: 100Hz, 1kHz, 100kHz i 10MHz. Aktualna warto czstotliwoci odczytywana jest w sposb cyfrowy. Generator umoliwia pomiary elektryczne materiaw, zdejmowanie charakterystyk przejciowych i czstotliwociowych, pomiar impedancji oraz stanowi rdo czstotliwoci, np. ultradwikw dla wytwarzania emulsji z nie mieszajcych si cieczy. Urzdzenie posiada te funkcj zliczania impulsw. Umoliwia to np. wspprac z miernikiem zuycia energii elektrycznej (mocy czynnej) posiadajcego wyjcie impulsowe i prezentacj w postaci liczbowej zuytych jednostek energii elektrycznej. Moliwe jest te zliczanie impulsw z innych rde, np. rotametrw, zliczanie zdarze, obrotw, drogi lub innych przetwornikw z wyjciem impulsowym.

Jeeli jeste zainteresowany zastosowaniem prezentowanych podzespow, rozwiza technicznych, wspprac wdroeniow prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy .


ABC


ABC


stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl