Skład chemiczny spirytusu surowego

 

Skład chemiczny spirytusu surowego[1]

Rodzaj spirytusu
surowego

melasowy

melasowy

ziemniaczany

ziemniaczany

ziemniaczany

żytni

żytni

1

2

3

4

5

6

7

8

Moc % obj.
w temp. 20°C

94

92,6

90,7

92,0

91,2

94,2

92,3

Aldehydy ogółem
w mg/l 100%

103,0

106,0

44,0

30,5

46,0

28,0

31,0

w tym

octowy

58,9

71,4

30,0

23,0

33,5

19,5

22,8

propionowy

9,7

5,9

5,0

2,3

4,7

2,6

2,3

izomasłowy

6,8

5,9

2,8

1,7

2,2

2,9

3,2

masłowy

0,9

0,5

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

izowalerianowy

20,3

14,2

1,4

0,4

0,8

0,5

0,6

walerianowy

-

-

0,6

0,6

0,7

0,3

-

Metanol
w % obj.

0,05

0,05

0,2

0,3

0,3

0,05

0,05

Fuzle
w g/l 100%

1,9

3,0

5,0

4,6

3,8

2,3

6,5

w tym

alkoh. n-propylowy

0,7

0,7

1,6

1,4

1,1

0,5

0,6

alkoh. izobutylowy

0,6

0,6

0,9

0,6

0,9

0,9

1,0

alkoh. n-butylowy

-

-

0,1

0,1

0,1

-

0,1

alkoh. amylowy (opt.cz.)

0,3

0,7

0,4

0,5

0,4

0,3

1,5

alkoh. izoamylowy

0,3

1,0

2,0

2,0

1,3

0,6

3,3

Kwasy ogółem
w mg/l 100%

44,03

24,0

30,0

90,0

98,0

31,0

111,0

w tym

kwas octowy

31,6

20,0

5,5

26,9

19,9

16,2

84,6

kwas izomasłowy

2,9

1,6

0,2

0,3

0,8

0,8

3,9

kwas masłowy

1,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,8

kwas izowalerianowy

1,1

0,1

0,3

0,04

0,7

0,2

0,3

kwas walerianowy

0,5

0,1

0,2

0,1

0,03

0,2

0,4

kwas kapronowy

0,9

0,1

0,4

1,4

1,0

2,4

19,9

kwas enantowy

0,3

1,0

0,05

0,4

0,1

0,3

0,4

kwas kaprylowy

2,0

0,2

4,9

14,3

16,5

3,8

0,7

kwas pelargonowy

-

-

-

0,3

0,4

0,4

-

kwas 3,kaprynowy

1,9

0,2

10,5

33,8

33,4

5,4

-

kwas laurynowy

2,0

-

0,9

4,4

9,3

1,6

-

Estry ogółem
w mg/l 100%

515,0

591,0

328,0

233,0

288,0

209,0

221,0

w tym

octan etylu

295,4

285,0

23,4

27,1

46,6

28,5

38,6

propianian etylu

19,1

16,5

3,6

9,2

1,4

-

9,7

ma lan metylu

13,2

14,0

2,3

-

0,7

-

6,6

ma lan etylu

4,9

7,7

2,1

7,3

-

1,8

6,4

octan butylu

22,6

14,5

7,3

9,8

5,5

2,9

11,1

izowalerian etylu

21,3

16,5

-

-

-

-

4,9

propionian izobutylu

29,4

26,4

-

-

-

-

-

walerianian etylu

54,4

74,5

19,4

6,8

1,5

1,4

25,7

walerianian izopropylu

49,9

123,6

259,1

173,0

230,6

174,1

101,4

propionian izamylu

-

-

-

-

-

-

5,8

pirydyna

0,5

1,5

11,5

7,6

9,0

2,0

4,0

kaproniana etylu

2,9

12,5

10,6

-

1,4

-

10,8

Zasady organiczne w mg/l 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

pirydyna

0,5

1,5

11,5

7,6

9,0

2,0

4,0

2-metyloirydyna

0,2

0,3

0,3

-

0,3

0,3

1,0

2,6-dimetylopirydyna

0,1

-

-

-

-

-

-

2-metylopirazyna

-

-

1,4

1,0

2,8

2,0

2,5

2,5-dwumetylopirazyna

2,5

3,7

3,0

1,0

2,0

3,0

4,0

trójmetylopirazyna

2,0

4,5

1,8

0,3

0,3

1,5

2,5

 [1] Jerzy Jarociński i Kazimierz Jarosz "Gorzelnictwo i drożdżownictwo" Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1980r.

 stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl