PODSTAWOWE INFORMACJE O ETANOLU :

 • SKŁAD SPIRYTUSÓW SUROWYCH
 • PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE DLA TEQIULI (MEKSYK)
 • SPECYFIKACJA DLA RUMU (WENEZUELA)
 • PRODUKCJA ALKOHOLI SPOŻYWCZYCH
 • POET ETHANOL PLANTS
 • OTHER US ETHANOL PLANTS
 • East Kansas Agri-Energy LLC presentation

  Gaz ziemny jest obecnie najtańszym, dostępnym w dużych ilościach paliwem gazowym. Instalacje do zasilania silników z zapłonem iskrowym stają się popularne ze względu na cenę paliwa, jedyną bariera jest sieć dystrybucyjna która w Polsce jest nadal bardzo uboga, dlatego instalacje mogą być eksploatowane przy ograniczonym zasięgu eksploatacji pojazdu. Jednak przy obecnych cenach paliw ciekłych oraz stosunkowo wysokich cenach LPG jest kwestią czasu jej intensywny rozwój. Gaz ziemny może być transportowany w stanie ciekłym, i jest określany skrótem LNG (Liquified Natural Gas) oraz w postaci sprężonej określanej skrótem CNG (Compressed Natural Gas). Instalacje, a w szczególności zbiorniki stawiają wysokie wymagania konstrukcyjne ze względu na wysokie ciśnienie gazu w zbiorniku, dlatego cena instalacji do zasilania CNG jest dwu-trzykrotnie wyższa od instalacji do LPG. Mimo to należy spodziewać się szybkiego wzrostu popularności tego paliwa ze względu na jego cenę która jest trzykrotnie niższa od LPG.

  Budowa instalacji jest podobna jak w przypadku instalacji LPG, zasadnicza różnica polega na sposobie redukcji ciśnienia gazu oraz instalacji rozdziału gazu do elementów zasilających silnik. Gaz jest przechowywany pod ciśnieniem 15-25Mpa, wymagania dotyczące zbiorników CNG są opisane w PN-EN ISO 11439:2003, natomiast zalecenia dotyczące eksploatacji pojazdów zasilanych CNG są podane w normie PN-EN 13423:2002.

  1. K.Baczewski, T.Kałdoński Paliwa do silników o zapłonie iskrowym WKiŁ 2005

     statystyka
 • ZEOLITECONTACT
  (c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
  Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
  zeolite.com.pl