A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZAdhezja Zdolno wyschnitej farby do wizania si i pozostawania zwizan z malowan powierzchni bez tworzenia pcherzy, pk

Adhezja Zdolno wyschnitej farby do wizania si i pozostawania zwizan z malowan powierzchni bez tworzenia pcherzy, pkania lub odpadania po przyklejeniu tamy klejcej i na krawdziach.

 

Aerozol Wyrb wykorzystujcy sprony gaz do rozpylania warstw z pojemnika w ktrym si znajduje.

 

Akryl ywica syntetyczna stosowana do wyrobu wysokiej jakoci pokry na bazie wody. Pokrycie w ktrym rodek wicy zawiera ywic akrylow.

 

Alifatyczny Kady niearomatyczny zwizek organiczny.

 

Alkidal Syntetyczna ywica zmodyfikowana olejem. rodek kryjcy zawierajcy ywic alkidalow jako spoiwo.

 

Alkohol Liczna grupa zwizkw organicznych klasyfikowanych jako zawierajce przynajmniej jedn grup hydroksylow (-OH) zwizan z atomem wgla.

Amid Zwizek organiczny z amidow grup funkcyjn (CONH2), ktra moe dziaa jako czynnik utwardzajcy ywic epoksydow.

 

Aromatyczny Kady zwizek zawierajcy zdelokalizowane elektrony w strukturze piercienia, np. benzen, kwas benzoesowy.ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl