A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W Z



Ekstender Skadnik(i) dodawany do farb w celu zwikszenia wydajnoci krycia, zmniejszenia kosztw, osignicia wytrzymaoci,

 

Ekstender Skadnik(i) dodawany do farb w celu zwikszenia wydajnoci krycia, zmniejszenia kosztw, osignicia wytrzymaoci, zmiany wygldu, kontroli reologii (pynicia) i oddziaywania na inne podane waciwoci. Tasze ni podstawowe pigmenty kryjce takie jak dwutlenek tytanu. Przykady: siarczan baru, wglan wapnia, glin(k)a, gips, krzemionka, talk.

 

Emalia Najbardziej zewntrzna warstwa farby ktra tworzy cienk warstw poprzez chemiczne sieciowanie jej skadnikw (crosslinking) w trakcie utwardzania

 

Emalia szklista Emalia ktra wymaga poczenia w wysokiej temperaturze aby wytworzy jej charakterystyczn tward powierzchni z poyskiem. Czasem nazywana emali porcelanow.

 

EMKT Estry metylowe kwasw tuszczowych oleju rzepakowego RME, (Rapeseed Methyl Ester) stosowane jako paliwo do silnikw wysokoprnych (biodiesel). Powstaj w wyniku transestryfikacji tuszczw oleju rzepakowego metanolem pod wpywem katalizatora kwasowego lub czciej zasadowego, jakim jest zasada (NaOH, KOH) w postaci metanolanu. Produktem ubocznym reakcji jest gliceryna. Nale do grupy FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters), estrw metylowych kwasw tuszczowych (zarwno rolinnych, jak i zwierzcych).

 

Emulsja W farbiarstwie - mieszanina cia staych zawieszonych w cieczy, czsto koloidalna, ale te mieszanina koloidalna cieczy normalnie nie mieszajcych si ze sob.

 

Emulsyjna farba Pokrycie w ktrym ywice s zawieszone w wodzie a nastpnie uzyskuj wspln pynno z pomoc emulsyfikatora; np. farba lateksowa.

 

Epoksyd Nadzwyczaj mocna i wytrzymaa ywica syntetyczna stosowana do pewnego rodzaju powok. Oprcz tego, e s to pokrycia niezmiernie twarde i trwae take wykazuj odporno na chemikalia, zuycie cierne (zarysowanie), wilgo i alkohol.

 

Ester Grupa zwizkw organicznych wystpujcych naturalnie w postaci olejw i tuszczw, powstajca przez zastpienie kwasowego wodoru podstawnikiem alkilowym lub arylowym. Zwizek powstay przez przyczenie wizaniem estrowym (RCO-O-R) alkoholu do kwasu organicznego. Istniej rwnie estry kwasw mineralnych z alkoholami.

 

Estryfikacja Reakcja powstawania estru w wyniku reakcji alkoholu i kwasu karboksylowego. Patrz: Ester.



ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl