A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZGsto par Wzgldna gsto lub ciar substancji w stanie gazowym (pod nieobecno powietrza) w porwnaniu z tak sam objt

Gsto par Wzgldna gsto lub ciar substancji w stanie gazowym (pod nieobecno powietrza) w porwnaniu z tak sam objtoci powietrza o temperaturze otoczenia.

 

Gliceryna, Glicerol C3H8O3 Sodka, tusta substancja organiczna powstajca w wyniku hydrolizy trjglicerydw (estrw gliceryny i kwasw tuszczowych zawierajcych najczciej 14, 16, 18 atomw wgla w czsteczce).

 

Glossmeter Przyrzd do pomiaru poysku poprzez pomiar odbitego wiata od powierzchni. Wyposaone s w rda wiata wysyajce promienie pod ktami dobieranymi w zalenoci od rodzaju badanej powierzchni.

 

Grubo warstwy Gboko lub grubo suchego pokrycia farb, lakierem itp. w milimetrach.

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl