A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZKalafonia Naturalna ywica uzyskiwana z ywych drzew sosnowych albo pni i skw martwych drzew

Kalafonia Naturalna ywica uzyskiwana z ywych drzew sosnowych albo pni i skw martwych drzew.

 

Kalkomania na lakierze Kalkomania przeznaczona do nanoszenia na powierzchni przeznaczon do lakierowania. Na papier transferowy nadrukowuje si najpierw bezbarwny lakier a nastpnie odbity obraz projektu i kolejn warstw lakieru. Kalkomani przenosi si na kocow powierzchni za pomoc klejcego lakieru/werniksu.

 

Karboksy, Karboksylowy Jednowartociowa grupa funkcyjna (-COOH) obecna w wikszoci kwasw organicznych, nadajca im waciwoci kwasowe oraz zapewniajca im biodegradowalno.

 

Katalizator Substancja ktra sama nie ulegajc trwaej przemianie chemicznej uatwia lub umoliwia reakcj chemiczn pomidzy innymi substancjami.

 

Kerozen Nafta, dodekan (kerozen, kerozyna, nafta lotnicza, paliwo lotnicze); tanie, niskogatunkowe paliwo mineralne uzyskiwane z ropy, stosowane w lotnictwie i do celw opaowych. Mieszanina wielu wglowodorw o czsteczkach zbudowanych z 10 do 16 atomw wgla. Powstaje w rektyfikacji ropy naftowej bez dodatkowych zabiegw uszlachetniajcych.

 

Koagulujcy rodek Niewielka ilo rozpuszczalnika zawarta w pokryciach lateksowych. Nie jest to prawdziwy rozpuszczalnik gdy nie rozpuszcza ywicy lateksowej. rodek koagulujcy wspomaga pynicie ywicy lateksowej i uatwia tworzenie cienkiej warstwy.

 

Kohezja Wizanie pojedynczej substancji do samej siebie, wewntrzna adhezja.

 

Koloryzator Stony barwnik, pigment ktry moe by dodany do farby w celu uzyskania okrelonego koloru.

 

Kredowanie Tworzenie si pyu kredowego na powierzchni warstwy farby powodowane rozkadem spoiwa pod wpywem czynnikw pogodowych. Z czasem wszystkie farby wykazuj pewien efekt kredowania. Na kredowanie mona wpywa poprzez dobr pigmentu lub spoiwa.

 

Kreozot Cieke pokrycie wytwarzane ze smoy wglowej dawniej uywane jako rodek konserwujcy do drewna. Wycofany z uycia z powodu moliwych zagroe dla zdrowia.ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl