A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZLakier Szybkoschncy, zwykle bezbarwny rodek kryjcy, wysoce atwopalny

Lakier Szybkoschncy, zwykle bezbarwny rodek kryjcy, wysoce atwopalny. Wysycha jedynie w wyniku wyparowania rozpuszczalnika. Po wyschniciu moe zosta ponownie odtworzony przez dodanie rozpuszczalnika.

 

Lakierowanie Pokostowanie, werniksowanie. Proces w ktrym arkusz, zwykle zadrukowany lub niezadrukowany papier lub karton lub podobne podoe jest pokrywane cienk ciek warstw bezbarwnego lakieru, werniksu politury lub pokostu.

 

Lepka substancja Substancja ktr mona opisa jako gst, odporn na pynicie i posiadajc wysok lepko.

 

Lepko Zdolno pynu do odpowiedzi na ruch. Wysoka lepko powstrzymuje ruch a niska umoliwia szybki przepyw. Niekoniecznie jest tym samym co gsto. Lepko jest normalnie mierzona wzgldnie jako czas potrzebny okrelonej objtoci cieczy na przepyw przez rurk staej rednicy.

 

Lipidy zwizki organiczne, w tym kwasy tuszczowe, oleje, woski i steroidy, ktre s nierozpuszczalne w wodzie lecz rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.

 

Litopon biay barwnik skadajcy si z mieszaniny siarczanu baru i siarczku cynku.

 

Lotna substancja Ulega odparowaniu we wzgldnie niskiej temperaturze.

 

Lotne zwizki organiczne (VOC) Zwizki chemiczne i produkty przemysu petrochemicznego ktre wydzielaj opary podczas parowania. W farbach termin ten odnosi si do tej czci rozpuszczalnika, ktra odparowujc prowadzi do wytworzenia si warstewki farby na podou na ktre zostaa naniesiona.

 

Lotno Waciwo okrelajca ciecz, ktra szybko paruje w kontakcie z powietrzem.

 

Luki (1) Dziury pojawiajce si w wypalonych warstwach ozdobnych (2) brak zdolnoci farby (drukarskiej) do cakowitego wypeniania konturu i definiowania aspektu graficznego.

 

j Jeden z twardszych tuszczw organicznych uzyskiwanych z padliny zwierzt, wytwarzany przez wyodrbnienie tuszczu znajdujcego si we wntrzu ciaa w jamie brzusznej pod koci ogonow i otaczajcego nerki (j). Materia ten by szeroko stosowany do produkcji myda i wiec woskowych.

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl