A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZObjto cia staych Zawarto skadnikw staych wyraona jako procent wszytkich skadnikw

Objto cia staych Zawarto skadnikw staych wyraona jako procent wszystkich skadnikw. Suma objtoci pigmentw i rodkw wicych podzielona przez cakowit objto, wyraona jako procent. Wysoka objto cia staych oznacza grubsz such warstw co polepsza trwao, wytrzymao powoki.

 

Odpady niebezpieczne Kady bezuyteczny produkt uboczny pochodzcy z procesu naprawy i/lub malowania ktrego nie mona pozby si normalnymi kanaami sucymi do odprowadzania strumieni odpadw, ciekw. Produkty te mog by potencjalnie szkodliwe dla rodowiska i wymagaj specjalnego obchodzenia si jak rwnie profesjonalnej utylizacji lub zagospodarowania.

 

Odporno na ogie Zdolno pokrycia do wytrzymywania ognia lub ochrony podoa na ktre zostaa naniesiona przed uszkodzeniem przez ogie.

 

Odtuszczanie Usuwanie z powierzchnie zanieczyszcze ktre pozostawione tam mogyby spowodowa uszkodzenia powierzchni i pogorszenie wykonania np. sabe przyleganie.

 

Oktan C8H18 atwopalny wglowodr z szeregu homologicznego alkanw zawierajcy 8 atomw wgla.

 

Olej schncy Olej ktry wystawiony na dziaanie powietrza wysycha z utworzeniem ciaa staego w wyniku reakcji z powietrzem: olej lniany, sojowy, z ryb, olej bankul z nasion tunga, olej z pachnotki (perilla).

 

Oleje Szerokie spektrum atwopalnych i czsto lotnych zwizkw organicznych nierozpuszczalnych w wodzie lecz rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych. W ukadach biologicznych cieky w temperaturze pokojowej tuszcz (20C).

 

Olejna farba Farba ktra zawiera schncy olej, lakier olejny (pokost) albo ywic modyfikowan olejem jako skadnik tworzcy cienk sta warstw. Termin powszechnie i nieprawidowo stosowany w odniesieniu do kadej farby rozpuszczalnej w rozpuszczalnikach organicznych.

 

Oleoywica Naturalny produkt rolinny ktry zawiera olej i ywice. Przykadem jest terpentyna.

 

Osuszacze Rozmaite zwizki dodawane do farb w celu przyspieszenia schnicia.ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl