A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZPary, Opary Stan gazowy dowolnej substancji ktra jest zwykle cieka w normalnej temperaturze i pod normalnym cinieniem

Pary, Opary Stan gazowy dowolnej substancji ktra jest zwykle cieka w normalnej temperaturze i pod normalnym cinieniem.

 

Pergamin Odporny na tuszcz i wod papier wytwarzany przez przepuszczenie papieru bez apertury przez kwas siarkowy w celu uszczelnienia powierzchni.

 

Pigment, barwnik Nierozpuszczalna, drobnoziarnista substancja sypka nadajca farbie waciwy kolor i odcie. Najwaniejszym pigmentem jest dwutlenek tytanu uywany w farbach dla zapewnienia krycia (maskowania). Inne pigmenty zawieraj anataz, metaboran baru, tytanu, siarczan baru, wypalan sien, palon umbr, sadz, glink porcelanow, tlenek chromu, tlenek elaza, wglan oowiu, chromian strontu, czerwie toskask, tlenek cynku, fosforan cynku i siarczek cynku.

 

Policholorowane bifenyle (PCBs) Mieszanina chlorowych pochodnych bifenylu, wprowadzona na rynek pod nazw handlow Aroclor, z liczb okrelajc zawarto chloru (jak np. Aroclor 1260). W celach izolacyjnych PCBs byy stosowane w transformatorach i kondensatorach oraz w systemach przesyania gazu/benzyny jako rodek smarujcy. Dalsza sprzeda dla zostaa zakazana przepisami w 1979.

 

Pigmenty naturalne Barwniki uzyskiwane z ziemi, w tym baryt, ochra, kreda i grafit.

 

Pochaniacze UV Zwizki chemiczne dodawane do farb w celu pochaniania promieniowania ultrafioletowego obecnego w wietle sonecznym.

 

Podkad Grunt, farba do gruntowania, pierwsze cakowite pokrycie farb z ustalonego ukadu rodkw do malowania. Farby takie s zaprojektowane tak, by zapewni odpowiedni adhezj nowym warstwom lub te s tak skonstruowane by sprosta specyficznym wymogom podoa.

 

Podkad kolorowy przezroczysty Sposb malowania w ktrym efekt barwny jest uzyskiwany przez uycie podkadu o duej zawartoci barwnika. Poysk i twardo uzyskuje si poprzez naoenie lakieru bezbarwnego.

 

Polichlorek winylu PVC, PCV, PWC, poli(chlorek winylu); syntetyczna ywica stosowana jako spoiwo pokry. Ma tendencj do odbarwiania si w wyniku dziaania promieniowania ultrafioletowego. Nazywany jest potocznie winylem.

Polimer Substancja, ktrej czsteczki skadaj si z jednej lub wicej jednostek strukturalnych powtrzonych dowoln ilo razy; ywice winylowe s przykadem typowych polimerw.

 

Polimeryzacja czenie si czsteczek w reakcji chemicznej, w wyniku ktrej powstaj bardzo due czsteczki. Proces wytwarzania tworzyw sztucznych i opartych na nich ywic syntetycznych s przykadem polimeryzacji.

 

Poysk Byszczca, lnica farba lub pokrycie. Rne typy poysku s czsto arbitralnie rnie okrelane, jednak w handlu praktycznie stosuje si wymienione okrelenia, w kolejnoci rosncego poysku: - matowy, bez poysku - praktycznie pozbawiony poysku, nawet gdy patrzy si pod ostrym ktem (poysk <15); Eggshell - Poysk przypominajcy skorupk jajka (20-35); pmat, perowy (zwykle 35-70); peen poysk - gadka i prawie lustrzana powierzchnia pod kadym ktem patrzenia (zwykle poysk >70 w 60 skali).

 

Powoka (ochronna) Farba, lakier, werniks, pokost, polor uywany do stworzenia warstwy ochronnej i/lub dekoracyjnej. Oglnie odnosi si do farb i pokry stosowanych w otoczeniu przemysowym jako cz procesu OEM (Original Equipment Manufacturer).

 

Pmatowe wykoczenie Wykoczenie powierzchni ktre ma niski poysk, blask. W tym celu opracowano farby pmatowe (zwykle 35-70 na 60 skali poysku).

 

Prno par Cinienie zewntrzne masy danej pary w okrelonej temperaturze, stosowane jako wskanik lotnoci. Wyraane w mm Hg w temperaturze 20 stopni Celsjusza.

 

Przepuszczalno par Waciwo pozwalajca parom przenika przez materia. Porowato to przenikalno dla powietrza.

 

Przyrost warstwy Wielko o jak zwiksza si grubo naniesionej warstwy w wyniku jednokrotnej aplikacji. Wyraona w mm suchej warstwy na mm zastosowanej mokrej farby.

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl