A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W Z

Silikon ywica stosowana w rodkach wicych powok

Silikon ywica stosowana w rodkach wicych powok. Uywana take jako dodatek zapewniajcy okrelone wasnoci, np. odpieniacz. Farby zawierajce silikon s bardzo liskie i odporne na brud, graffiti i rozwj bakterii oraz stabilne w wysokim upale.

 

Spirytus mineralny Terpentyna, rozcieczalnik do farb. Rozpuszczalnik uzyskiwany w wyniku destylacji w przemyle petrochemicznym.

 

Spoiwo Stae skadniki w powoce ochronnej ktre utrzymuj czstki pigmentu w zawiesinie i wi je z podoem. Skada si z ywic (naftowa, alkidol, lateksowa). Natura i ilo spoiwa okrelaj wiele uzyskiwanych przez farb wasnoci, np. zmywalno, wytrzymao, przyleganie, zachowywanie koloru itp.

 

Stearyna Ester glicerynowy kwasu stearynowego, uzyskiwany z tuszczw zwierzcych i stosowany jako tuszcz (j) w produkcji wiec i myda.

 

Suchy barwnik / pigment / farba Farby proszkowe ktre naley zmiesza z wod, alkoholem lub rozcieczalnikiem, np. terpentyn i ywic by otrzyma farb lub bejc.

 

Suszenie Proces przemiany pokrycia z postaci ciekej w ciao stae poprzez wyparowywanie rozpuszczalnika, reakcj chemiczn rodka wicego albo poczenie tych procesw. Gdy suszenie zachodzi podczas ekspozycji na powietrze o normalnej temperaturze mwi si o "suszeniu powietrznym"; jeeli mona je przyspieszy przez zastosowanie umiarkowanej iloci ciepa jest to "suszenie wymuszone" (albo wypalanie niskotemperaturowe, w odrnieniu od wysokotemperaturowego). Zobacz te: Spoiwo, Suszenie powietrzne, Suszenie wymuszone, Wygrzewanie, Wypalanie niskotemperaturowe, Wypalanie wysokotemperaturowe.

 

Suszenie powietrzne (Air-drying) Proces cakowitego suszenia zachodzcy podczas wystawienia na dziaanie powietrza o normalnej temperaturze.

 

Suszenie wymuszone Wygrzewanie farby pomidzy temperatur pokojow a 65C w celu przyspieszenia procesu schnicia.

 

Szelak Pokrycie wytwarzane z oczyszczonego laku rozpuszczonego w alkoholu, czsto zabarwione na biao.

 

Szkliwo (Emalia) Szeroko rozumiana grupa farb ktre wysychaj tworzc tward, lnic powok. Wikszo pokry narzdziowych i sprztw wymaga wypiekania (suszenia za pomoc nagrzewnicy), oprcz tych do cian.

 

rodek opniajcy spalanie rodek opniajcy rozprzestrzenianie poaru, pokrycie ktre (1) zmniejsza rozprzestrzenianie si pomienia, (2) nie ulega zaponowi w wysokiej temperaturze, (3) izoluje podoe i opnia jego uszkodzenie.

 

wiato ultrafioletowe Ta cz widma, ktra jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za degradacj warstw farby. Niewidzialne dla oka, wywouje opalenizn.

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl