A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZWarstwa bezbarwna Przezroczysta ochronna i/lub ozdobna powoka; najczciej ostatnia uszczelniajca warstwa stosowana w lakier

Warstwa bezbarwna Przezroczysta ochronna i/lub ozdobna powoka; najczciej ostatnia uszczelniajca warstwa stosowana w lakiernictwie samochodowym.

 

Warstwa Jednokrotna, pojedyncza powoka farby na powierzchni.

 

Warto kaloryczna Ilo ciepa lub energii wytwarzana przez okrelon ilo rda paliwa. Poprawnym okreleniem dostpnego z paliwa ciepa jest energia waciwa, czsto nadal nazywana wartoci kaloryczn.

 

Werniks Szybkoschncy szlachetny lakier stosowany do celw artystycznych. Roztwr lub zawiesina ywic w ciekym noniku zdolna do wytworzenia powoki ozdobnej i/lub ochronnej po wyparowaniu.

 

Wglowodr Zwizek chemiczny zbudowany tylko z dwch pierwiastkw; wystpuje czsto pod postaci dugich acuchw poczonych ze sob atomw wgla, do ktrych przyczone s atomy wodoru. S nonikami duych iloci energii.

 

Winyl Syntetyczne plastyczne tworzywo sztuczne z ktrego mona wytwarza folie, cienkie warstwy, arkusze i inne formy. Arkusze mog by zarwno wytwarzane jako elastyczne lub sztywne konstrukcje. Oglnie, bardziej elastyczne i podatne na formowanie ni poliestry, spryste i odporne na zarysowanie. Twarde, praktycznie nieamliwe tworzywo powstajce w wyniku polimeryzacji, nadaje si do uytku w pomieszczeniach, na wieym powietrzu i wykonywania znakw, nadmuchiwanych zabawek z nadrukami i innych przestrzennych produktw.

 

Wiskozymetr Przyrzd do pomiaru lepkoci cieczy w okrelonej temperaturze i warunkach atmosferycznych, mierzcy si wymagan do przemieszczenia jednej warstwy cieczy nad drug bez wywoywania turbulencji.

 

Woalowanie Maskowanie, przesanianie. Zote i organiczne farby stosowane do szka w postaci nitkowatej faktury.

 

Wodne, na bazie wody Pokrycia i farby w ktrych wiksz cz fazy ciekej stanowi woda.

 

Wspczynnik lepkoci Staa proporcjonalnoci siy lepkoci do gradientu prdkoci pomidzy dwoma rwnolegymi newtonowskimi warstwami pynu.

 

WWA (PAH) Wielopiercieniowe wglowodory aromatyczne (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon). Klasa zwizkw organicznych posiadajcych struktur skondensowanych piercieni aromatycznych. S wynikiem niecakowitego spalania wgla organicznego (w tym drewna), miejskich odpadw staych i paliw kopalnych jak w wyniku wprowadzania do rodowiska naturalnych lub antropogenicznych nie spalonych olejw i wgla. Do WWA zaliczany np. benzo(a)piren, fluoranten, piren, fluoren, fenantren, antracen.

 

Wykoczenie penetrujce Wykoczenie ktre przenika i zatapia si w podou, w przeciwiestwie do osadzajcego si na podou.ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl