Publikacje 12.11.2009

PUBLICATIONSSPIS PUBLIKACJI

 

 

Publikacje w czasopismach wyrnionych z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 

1.) P.Kirszensztejn, L. Wachowski, A. Szymkowiak, M. Hofman, R. Przekop

Phisicochemical and sufrace properities of alumina modified with rare earth oxides, III. Dispersion of supported platinium.

Reaction Kinetics and Catalysis Letters 81 (2004) 189-195

 

2.) P.Kirszensztejn, , A. Szymkowiak, P. Marciniak, A. Martyla, R. Przekop

Texture of Al2O3-SnO2 binary oxides system obtained via sol-gel chemistry.

Applied Catalysis A: General 245 (2003) 159-166

 

3.) A.Marta, R.Przekop, B.Olejnik

Wpyw bezwodnej metody syntezy oraz czynnika templatujcego na waciwoci teksturalne adsorbentw tlenkowych.

Przemys Chemiczny 87/6 (2008)

 

4.) P.Kirszensztejn, A. Szymkowiak, P. Marciniak, R. Przekop

Porosity of aluminium oxide-based binary systems obtained by sol-gel method.

Reaction Kinetics and Catalysis Letters 82 (2004) 287-293

 

5.) P.Kirszensztejn, R.Przekop, A.Szymkowiak, E.Makowiak, J.Gaca

Preparation of MgO: Al2O3 binary gel system with mesoporous structure.

Micro and Mesoporous Materials 89 (2006) 150-157

 

6.) P. Kirszensztejn, A.Szymkowiak, R. Przekop,  Makowska, E.

Stabilization of Small Metalic Particles at the Well Matched Texture of the Support.

Polish Journal of Environmetal Studies 15, 6A, 74-80, (2006)

 

7.) P. Kirszensztejn, Toliska A., R. Przekop

Thermal Analysis of Gel-derived Support for Metallic Catalyst part II. Al2O3-SnO2 System in Reductive Atmosphere.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 95, 1, 93-98, (2009)

 

8.) R. Przekop, P. Kirszensztejn, Toliska A., Makowska E.

Pyrolytic and Catalytic Conversion of Rape Oil Into Aromatic and Aliphatic Fractions in a Fixed Bed Reactor on Al2O3 and Al2O2/B2O3 Catalysts.

Chemical Papers 63 (2), 226-232, (2009)

 

9.) P. Kirszensztejn, A. Kawako, A. Toliska, R. Przekop

Synthesis of SiO2SnO2 gels in water free conditions.

Journal of Porous Materials (2010)

 

 

Publikacje w innych recenzowanych czasopismach nie bdcych na licie Filadelfijskiej o cyrkulacji Midzynarodowej

 

10.) A.Martya, B.Olejnik, R. Przekop

Influence of the chemical composition of binary catalyst on the cyclovoltammograms in the methanol cell

Polish Journal of Chemical Technology 8, 4, 70-73, (2006)

 

11.) P. Kirszensztejn, R.Przekop, A.Szymkowiak, P.Marciniak, A.Martya

The new ceramic materials obtained by sol-gel chemistry

Annals of the Polish Chemical Society PTCh Pozna II, 28-31,(2005)

 

12.) P.Kirszensztejn, , P. Marciniak, ,A. Szymkowiak, R. Przekop, K.Jurek

The texture of a binary Al2O3/GeO2 gel system

Polish Journal of Chemical Technology 8, 2, 115-117, (2006)

 

13.) A.Martya, B.Olejnik, R.Przekop

Effect of preparation on the electrochemical properties of SnO2 as a catalyst

Annals of the Polish Chemical Society PTCh Pozna II, 28-31,(2005)

 

14.) P.Kirszensztejn, , P. Marciniak, R. Przekop, A. Szymkowiak, A.Kierzkowska

Synthesis and properties of a binary Al2O3/GeO2 gel system obtained by sol-gel process TG-TA study in oxidizing atmosphere

Polish Journal of Chemical Technology 8, 2, 118-120, (2006)

 

15.) R.Przekop, P.Kirszensztejn

Biofuels a chance for polish economy.

Annals of the Polish Chemical Society 2 (2005) 577-581

 

 

Publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych

 

16.) P.Kirszensztejn, R.Przekop, A.Martya A.Szymkowiak, P.Marciniak

Synthesis, Texture and morphology of Al2O3/B2O3 systems obtained by sol-gel method (2004) 46-51

Materiay XI Forum Zeolitowe, Wysowa Zdrj

 

17.) P.Kirszensztejn, P.Marciniak, A.Szymkowiak, R.Przekop, A.Martya

Efect of Temperature on textural and structural behaviour of Al2O3/GeO2 and Al2O3/SnO2 sol-gel systems.(2004) 82-87

Materiay XI Forum Zeolitowe, Wysowa Zdrj

 

18.) P. Kirszensztejn, R. Przekop, A. Szymkowiak

Fizykochemiczne badania waciwoci kwasowych ukadu binarnego Al2O3/B2O3, syntetyzowanego metod zol-el

Materiay XXXVII Oglnopolskiego Kolokwium Katalitycznego Krakw 15-18 marca, (2005) 283-284

 

19.) A.Martya, B.Olejnik, R.Przekop

Wpyw przygotowania katalizatora na jego waciwoci elektrochemiczne

Materiay XLVIII Zjazd Naukowy PTCH i SITP Chem Pozna 18-22 Wrzenia S6-P33 (2005)

 

 

20.) P. Kirszensztejn, R.Przekop, A. Szymkowiak, A.Martya,

Nowe materiay ceramiczne otrzymywane na drodze procesw zol-el.

Materiay XLVIII Zjazd Naukowy PTCH i SITP Chem Pozna 18-22 Wrzenia S9-P4 (2005)

 

 

21.) R.Przekop, P.Kirszensztejn

Biopaliwa szansa polskiej gospodarki.

Materiay XLVIII Zjazd Naukowy PTCH i SITP Chem Pozna 18-22 Wrzenia S13-P3 (2005)

 

22.) P.Kirszensztejn, A. Szymkowiak, P. Marciniak, A. Martyla, R. Przekop

The binary sol-gel systems based on aluminium oxide

Materiay

X Forum zeolitowe Tuczno (2003) 236-241

 

23.) P.Kirszensztejn, , P. Marciniak, R. Przekop, A. Szymkowiak

Synteza i waciwoci binarnego ukadu Al2O3/GeO2 otrzymanego na drodze procesw zol-el

Materiay V Kongres Technologii Chemicznej, Pozna (2006)

 

24.) P.Kirszensztejn, , P. Marciniak, ,A. Szymkowiak, R. Przekop

Badania teksturalne binarnego ukadu elowego Al2O3/GeO2

Materiay V Kongres Technologii Chemicznej, Pozna (2006)

 

25.) R. Przekop, A. Martya, A.Szymkowiak, B.Olejnik, P.Kirszensztejn

Konwersja oleju rzepakowego w reaktorze ze zoem staym z zastosowaniem Al2O3 i Al2O3/B2O3

Materiay V Kongres Technologii Chemicznej, Pozna (2006)

 

26.) R.Przekop, P.Kirszensztejn

The binary Al2O3/B2O3 oxides system obtained by sol-gel method as a support and catalyst

Chemical and Biological Approaches in Enviroment September 6-10, Marseille, (2004) 82

 

27.) R.Przekop, P.Kirszensztejn

Catalytic conversion of rapeseed (Brasica Napus L.) oil potential fuel and chemicals sources

Chemical and Biological Approaches in Enviroment

Pozna, August 29-September 2 (2005) 25

 

28.) Albert Liberski, Robert Przekop, Pawe Konieczny, Wiesaw Wasiak

Liquid products of plastic waste processing as markers of liquid fuels

Mat. VI Midzynarowego Forum Gospodarki Odpadami Efficiency of Waste Management 29 maja 1 czerwca 2005 p.259-268, Liche Stary - Pozna, Polska

 

29.) A.Marta, R.Przekop, B.Olejnik

Nowe Metody Otrzymywania Mezoporowatych adsorbentw tlenkowych na przykadzie Al2O3/B2O3

Materiay 50 Zjazd Naukowy PTCH i SITP Chem Toru 9-12 Wrzenia S8-PS1-27 (2007)

 

 

 

30.) A.Marta, R.Przekop, B.Olejnik

Porowato ukadw tlenkowych Al2O3/B2O3 otrzymanych metod zol-el z czynnikiem templatujcym.

Materiay 50 Zjazd Naukowy PTCH i SITP Chem Toru 9-12 Wrzenia, S5-PS2-6 (2007)

 

31.) P. Kirszensztejn, R. Przekop,  A. Toliska, E.  Makowska, 

Pyrolytic and catalytic conversion of rape oil into aromatic and aliphatic fractions in a fixed bed reactor over Al2O3 and Al2O3/B2O3 catalysts

35th International Conference of SSCHE Tatransk Matliare, Slovak Republic (2008)

 

32.) P. Kirszensztejn, A. Szymkowiak, R. Przekop

Waciwoci teksturalne i kwasowo powierzchnii modyfikowanego elowego g-Al2O3

Materiay XXXVII Oglnopolskiego Kolokwium Katalitycznego Krakw 15-18 marca, (2005) 281-282

 

 

Autorstwo rozdziau w monografii lub podrczniku akademickim w jzyku polskim lub innym nie angielskim

 

33.) R.Przekop

Odpadowa biomasa jako rdo paliw odnawialnych

Odpady i opakowania nowe regulacje prawne Wyd. FORUM Sp. z o.o. , 2008

 

 

GELS TEXTURE

THERMAL ANALYSIS

NEW MATERIALS

BIOFUELS

CATALYSIS

stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl