Polityka Prywatnoci

Strona internetowa ZEOLITE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoci. Kadego klienta ZEOLITE i uytkownika serwisw oraz czasopism nalecych do ZEOLITE obowizuje aktualna Polityka Prywatnoci znajdujca si na stronie Polityka Prywatnoci.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpywaj na podstawow zasad: ZEOLITE nie sprzedaje i nie udostpnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientw / Uytkownikw swoich serwisw i czasopism.
Jeli nie zgadzasz si z Polityk Prywatnoci, prosz nie odwiedza serwisw, nie prenumerowa czasopism nalecych do ZEOLITE oraz nie nabywa produktw i usug oferowanych przez ZEOLITE.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisw nalecych do ZEOLITE moesz zosta poproszony o podanie niektrych swoich danych osobowych poprzez wypenienie formularza lub w inny sposb. Dane, o ktre bdziesz proszony, to w wikszoci przypadkw imi i adres e-mail. W przypadku formularzy zamwie bdziesz proszony o podanie penych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, ktre s niezbdne do dziaania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno, ktrej te dane dotyczyy.
Subskrypcja bezpatnych informacji dotyczcych dziaalnoci firmy ZEOLITE Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpatnych informacji nalecych do ZEOLITE wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s obowizkowe.
Uzyskane w ten sposb dane s dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbdny do tego, aby mona byo wysa danemu czytelnikowi informacje. Imi i nazwisko pozwala firmie ZEOLITE zwraca si do Czytelnikw po imieniu i nazwisku.

Zamawianie usug i produktw

Zamawianie usug i produktw oferowanych przez ZEOLITE wymaga podania w odpowiednim formularzu penejszych danych adresowych. Pola obowizkowe s oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomoci

ZEOLITE zastrzega sobie prawo do wysyania niezapowiedzianych wiadomoci osobom, ktrych dane kontaktowe posiada i ktre zgodziy si z Polityk Prywatnoci.
Pod pojciem niezapowiedzianych wiadomoci ZEOLITE rozumie informacje odnoszce si bezporednio do jej serwisw, czasopism, usug i produktw (np. zmiany, wewntrzne promocje), niekomercyjne listy (np. yczenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, ktrych rozsyka zostaa opacona przez klientw ZEOLITE.
Podmioty zlecajce komercyjne mailingi nie maj wgldu w dane kontaktowe osb znajdujcych si na listach adresowych ZEOLITE.
Informacje komercyjne s filtrowane w stopniu w jakim jest to moliwe, ograniczana jest ich objto i wysyane s sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujce si gocinnie na serwisach nalecych do ZEOLITE i dotyczce usug, produktw, serwisw i czasopism nieobsugiwanych przez ZEOLITE nie podlegaj Polityce Prywatnoci.

Cookies (Ciasteczka)

Niektre obszary serwisw nalecych do ZEOLITE mog wykorzystywa cookies, czyli mae pliki tekstowe wysyane do komputera internauty identyfikujce go w sposb potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies s nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego uytkownika i jego danych.
Warunkiem dziaania cookies jest ich akceptacja przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatnoci nie dotyczy serwisw i firm, ktrych dane kontakowe podane s w serwisach i czasopismach nalecych do ZEOLITE.
W przypadku pyta prosz pisa na adres: info@zeolite.com.pl

Wyczenie Odpowiedzialnoci

Stworzylimy serwis internetowy www.zeolite.com.pl, aby pomaga w zapoznaniu si z aktualnymi informacjami dotyczcych zagadnie poruszanych na stronie. Mimo, e prezentujemy praktyczne rozwizania, to nie s one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno si bezwarunkowo korzysta z wszystkich informacji podanych na stronie a porady, ktre udostpniamy powinny by szczegowo analizowane, porwnywane z wasnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy bd one przedstawiay si jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w ycie. Biorc powysze pod uwag autor strony nie ponosi odpowiedzialnoci, ktra mogaby wynika z niedokadnoci lub niecisoci co do informacji zawartych w serwisie. Autor strony nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidowe wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach oraz zwizanych z nimi grafikach publikowanych na witrynie internetowej www.zeolite.com.pl w konkretnych rozwizaniach. Wszystkie informacje oraz powizane z nimi ilustracje s pogldowe. Autor strony nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat aktualnoci danych prezentowanych na witrynie www.zeolite.com.pl. Publikowane informacje s uaktualniane okresowo. Autor strony nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za jakkolwiek inn stron internetow, do ktrej dostp moliwy jest z serwisu www.zeolite.com.pl. Tego typu poczenia su jedynie wygodzie Uytkownika, co nie oznacza, e Autor strony ponosi lub przyjmuje odpowiedzialno za ich zawarto lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbdnych rodkw ostronoci i zabezpieczenie si przed moliwoci wystpowania wirusw komputerowych i wszelkiego rodzaju innych puapek o charakterze destrukcyjnym, naley do odwiedzajcego serwis. Korzystanie z materiaw umieszczonych na stronach jest dozwolone wycznie pod warunkiem, uzyskania na to pisemnej zgody autora strony oraz pod warunkiem, udzielenia informacji o prawach autorskich o nastpujcej treci: Prawa autorskie Copyright Robert Przekop Wszelkie prawa zastrzeone. Zawarto serwisu jest jedynie ogln prezentacj wiedzy autora oraz jego zainteresowa, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystajca z informacji zawartych na stronach powizanych z www.zeolite.com.pl i podejmujca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na wasne ryzyko. W adnym przypadku autor nie bierze odpowiedzialnoci za jakiejkolwiek bezporednie, porednie, specyficzne lub inne straty wynikajce z korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek czcej si z nim strony internetowej, wczajc w to wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programw komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obrbki danych lub innym ich noniku, nawet w przypadku przekazania autorowi wyranej informacji o moliwoci wystpienia takich uszkodze. stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl