TYPY OGNIW PALIWOWYCH

 

ELEKTROLIT

ANODA

KATODA

PEFC

Polymer membranes, charge carrier : H+ (ogniwo w ktrym transport protonw (nonik adunku) odbywa si poprzez membran polimerow

 

 

2H2 = 4H+ + 4e-

 

 

O2+4H+=2H2O

SOFC

Mixed ceramic oxides, charge carrier : O2- (membrana tlenkowa, nonik adunku : O2-)

 

2H2+2O2-=2H2O+4e-

 

O2+4e-=2O2-

MCFC

Immobilised molten carbonate, charge carrier CO32- (nonikowane, stopione wglany, nonik adunku : CO32-)

 

2H2 + 2 CO32-=

2H2O+2CO2+4e-

 

O2+2CO2+4e-=2 CO32-

PAFC

Immobilised liquid H3PO4, charge carrier H+

(nonikowany kwas fosforowy (V), nonik adunku : H+)

 

2H2=4H+4e-

 

O2+2CO2+4e-=2CO32-

AFC

Immobilised KOH, charge carrier OH-

(nonikowany wodortlenek potasu, nonik adunku : OH-)

 

2H2+4OH-=4H2O+4e-

 

O2+2H2O+4e-=4OH-

 

stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl