PREKURSORY DO PROCESÓW ZOL ŻEL, SILANY, SILSESKWIOKSANY

PREKURSORY DO PROCESÓW ZOL ŻEL, SILANY, SILSESKWIOKSANYExamples of Metal Alkoxides

Hydroliza i kondensacja

Proces hydrolizy może być prowadzony w środowisku wodnym lub w rozpuszczalniku organicznym gdzie hydroliza jest kontrolowana przez dodatek wody. W jej wyniku następują dwa równoległe procesy:

W fazie wodnej:

Hydroliza        (1)     M(H2O)nz+ + H2O ↔ M(OH)(H2O) + H3O+                                

Kondensacja  (2)    2M(OH)(H2O) ↔ [(H2O)n-1M-O-M (H2O) n-1]2(z-1)++H2O            

W fazie organicznej:

Hydroliza      (3)       -M-OR+H2O →-M-OH + ROH                

Kondensacja  (4)      -M-OH + RO-M → -M-O-M- +ROH                                                   

               lub   (5)       -M-OH +HO-M → -M-O-M + H2O                                                     

 

Szybkość powyższych reakcji może być regulowana przez zmianę pH. Rys. 9. pokazuje zmiany szybkości hydrolizy i kondensacji, w zależności od zmian pH tetraetyloortokrzemianu (TEOS). [1] Stopień usieciowana żelu, obecność wiązań sieciowych wpływa na porowatość żelu a w konsekwencji na objętość porów, powierzchnię właściwą, dystrybucję porów oraz stabilność termiczną po kalcynacji. Żele o małym stopniu usieciowani wykazują tendencję rozpadu struktury w trakcie kalcynacji.

 

 

PREKURSORY W TECHNOLOGII SOL-GEL

 

 

Nazwa

Wzór sumaryczny

Stan fizyczny

Temp. wrzenia / topnienia

Aluminum sec-butoxide

Al(OsC4H9)3

Bezbarwna ciecz

203 °C

Aluminum ethoxide

Al(OC2H5)3

Biały proszek

130 °C

Aluminum isopropoxide

Al(OiC3H7)3

Biały proszek

118.5 °C

Barium isopropoxide

Ba(OiC3H7)2

Biały proszek

 

Antimony ethoxide

Sb(OC2H5)3

Bezbarwna ciecz

95 °C

Boron ethoxide

B(OC2H5)3

Bezbarwna ciecz

117,4 °C

Calcium methoxide

Ca(OCH3)2

Biały proszek

 

Iron ethoxide

Fe(OC2H5)3

Brązowy proszek

120°C

Iron isopropoxide

Fe(OiC3H7)3

Brązowy proszek

 

Silicon tetraethoxide

Si(OC2H5)4

Bezbarwna ciecz

165.8°C

Silicon tetraheptoxide

Si(OC7H15)4

Żółta ciecz

 

Silicon tetrahexoxide

Si(OC6H13)4

Bezbarwna ciecz

 

Silicon tetramethoxide

Si(OCH3)4

Bezbarwna ciecz

121–122 °C

Titanium ethoxide

Ti(OC2H5)4

Bezbarwna ciecz

122 °C

Titanium isopropoxide

Ti(OiC3H7)4

Bezbarwna ciecz

58 °C

Yttrium isopropoxide

Y(OiC3H7)3

Żółto-brązowa ciecz

 

Sodium ethoxide

Na(OC2H5)

Białe ciało stałe

Rozkład > 257 °C

Barium isopropoxide

Ba(OiC3H7)2

Białe ciało stałe

Rozkład >127 °C

Yttrium isopropoxide

Y(OiC3H7)3

Białe ciało stałe

Sublimacja <202 °C

Zirconium isopropoxide

Zr(OiC3H7)4

Ciecz

203 °C

Tellurium ethoxide

Te(OC2H5)4

Ciecz

90 °C  0.26 kPa

 

 

 

 end

 

 

stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl